Inlägg

Visar inlägg från februari, 2018

Min förfader funnen död på marken 1799

Min förfader Johan Persson i Sjulsmark, Piteå var född 1762 och avled 1799. Hustrun Maria står som änka i mantalslängden år 1800, men ingen notis om att Johan har avlidit finns i dödboken. Däremot hittar jag av en ren slump bakgrunden och orsaken i Piteå Häradsrätts dombok år 1799 vid en sökning i februari 2018 med rubriken "Död funnen å marken". Texten i protokollen som även innehåller en obduktion är till stor del ganska svårläst. Tidigare hade jag hittat förmyndarskapsprotokoll där det framgår att Johan hade alkoholproblem. 
Johan avled av allt att döma den 16 mars 1799. Han efterlämnade sin hustru Maria (1762-1837) och de hade gift sig år 1784. De fick barnen Anna Maria (1786-1786), Britta Stina (1787-1839), Per (1789-1789), Maria (1791-1791), Johan Markström (1792-1859), Anders Markström (1794-1865), Nils Markström (1796-1865, min förfader) och Karl (1797-1816).

Piteå Urtima Ting den 21 maj 1799

Död funnen å marken
Skattebonden Johan Persson från Sjulsmark tidigt på morgone…