Inlägg

Visar inlägg från februari, 2018

Min förfader funnen död på marken 1799

Min förfader Johan Persson i Sjulsmark, Piteå var född 1762 och avled 1799. Hustrun Maria står som änka i mantalslängden år 1800, men ingen notis om att Johan har avlidit finns i dödboken. Däremot hittar jag av en ren slump bakgrunden och orsaken i Piteå Häradsrätts dombok år 1799 vid en sökning i februari 2018 med rubriken "Död funnen å marken". Texten i protokollen som även innehåller en obduktion är till stor del ganska svårläst. T idigare hade jag hittat förmyndarskapsprotokoll där det framgår att Johan hade alkoholproblem.  Johan avled av allt att döma den 16 mars 1799. Han efterlämnade sin hustru Maria (1762-1837) och de hade gift sig år 1784. De fick barnen Anna Maria (1786-1786), Britta Stina (1787-1839), Per (1789-1789), Maria (1791-1791), Johan Markström (1792-1859), Anders Markström (1794-1865), Nils Markström (1796-1865, min förfader) och Karl (1797-1816). Piteå Urtima Ting den 21 maj 1799 Död funnen å marken Skattebonden Johan Persson från Sjulsmark ti