Inlägg

Visar inlägg från mars, 2020

Sjömannen Johan Öberg

Bild
I det här inlägget får vi följa bondsonen Johan Olofsson Öberg (1794-1816). Han var en bror till min farfars farfars farmor och son till bonden, kyrkvärden och Hovinköparen Olof Öberg och Katarina Johansdotter i Kopparnäs, Piteå i Norrbotten.  År 1813 blir Johan Öberg inskriven vid sjömanshuset i Piteå som sjöman för inrikes sjöfart och han var då 19 år gammal. Samma år skrevs hans svåger Olof Åström in som sjöman för utrikes sjöfart (min farfars farfars farfar). Johan tjänstgör som jungman på Galleasen Maria Charlotta som seglar till Stockholm den 19 juni 1813 med Nils Lidman som styrman. Den övriga besättningen består av matroserna Ol Forsström och Jacob Bäcklund samt kocken Johan Lundgren. Samtliga avmönstrar den 4 november efter fem månader . Johans förtjänst i hyra uppgick till 66,32 Riksdaler, varav en avgift på hyran 1,18,8. Han tjänade 6,32 per månad. År 1814 tjänar Johan som dräng på gården Kopparnäs nr 15. Johan insjuknar i lungsot och avlider tyvärr den 14 januari