Inlägg

Visar inlägg från januari, 2013

Poststöld i Pello 1843

Syskonen Niemi i Pello, Övertorneå stämda för poststöld
Flera av nämndemannen Per Persson Niemis (1793-1863) barn verkar ha varit engagerade i postgången. Deras uppgift var att sköta om transporten av posten mellan gästgivargården i Kardis och postkontoret i Övertorneå. I Övertorneås dombok finns ett protokoll från hösttinget i november 1843 där fyra söner och dottern Helena stämdes för stöld av post.
Enligt kronolänsmannen Herr Eric Bergströms ordres har jag stämdt Pehr Pehrssons 4 söner och dotter att höras lagl. innevarande års hösteting för föröfvade stölder 1 från Norge och 1 från lappmarken.
Isac Pehrsson Carl Gustaf Pehrsson Adam Pehrsson Adolf Fredrik Pehrsson och Helena Pehrsdotter
Johan Jacobsson Wiinikka Nämndeman (bomärke)
Adam Niemi; berättade att han midsommardagen om qvällen omkring 7 emottagit posten i Kardis af Pehr Sturk och burit den till Pello, den han till brodren Adolf, som bar den till Matarengi, aflämnade. Resolverades Häradsrätten, som finner Isac och Carl Gustaf Pehrssö…

Soldat Rönnberg i Arnemark

Bild
En kort berättelse om soldat Anders Rönnberg vid Piteå kompani och Västerbottens regemente som stupade i kriget i Finland 1788 samt om den samtidiga soldaten Anders Karlahjärta.


Den 29 april 1743 föddes Anders Svensson som bondson på hemmanet Arnemark nr 3 i Piteå landsförsamling i Norrbotten. År 1761 blir han som 18-åring indelt soldat för roten nr 76 Rönnberg i Arnemark och Böle och efterträder Johan Johansson. I Generalmönstringsrullorna framgår att han gillas 1763 och hans kroppslängd mäter 172,5 cm. I Piteå landsförsamlings förhörslängd 1750-1770 framgår att Anders Rönnberg år 1766 gift sig med Maria Thuresdotter, född 1746 i Cangasala socken, Tavastland (Finland, se urklipp nedan). Antagligen finner soldat Rönnberg sin kärlek i sydvästra Finland under något besök med armén där. De tu gifter sig i Tuulos församling den 23 januari 1767: "Sold: af Westerbotns Regemente Anders Rönberg med tjänstepigan Maria Thuresdotter på gården Ylöscartano i byn Juttila i Tuulos församling (e…

Wallerius Kero i Amerika

Bild
Johan Wallerius Kero (1895–1980), min morfars farbror emigrerade från Ohtanajärvi, Korpilombolo till USA som 18-åring. Den 20 juni 1914 reste han från Trondheim till Amerika utan attest (”reiseløyve intet”) med fartyget Haakon Adelsten (han skrevs in i boken över obefintliga i november 1915). Han uppgavs som gruvarbetare och skulle till kusinen Walter Kero i Hancock, Michigan (dock med felaktig uppgift att han var född 1891 i Alkula, Finland). Sju dagar senare gick resan från Glasgow, Skottland med S/S Scandinavian Allan line och anlände till Quebec i Kanada den 5 juli. Det berättas att resan till Amerika skedde rätt så plötsligt och att det inte var många som visste om att han skulle resa. Han betalade själv för resan dels med inkomsten som skogsarbetare och dels med pengarna för två sålda kor. Wallerius fick direkt arbete i koppargruvorna för Quincy Mining Company med följande anställningar:
· 18/7 1914 - 28/6 1915 Labour#2 · 20/7 1917 - 16/3 1918 Stem #6 · 15/4 1918 - --/6 1919 Mi…

En tidig Tornedalsemigrant

Bild
Karl Gustav Kero (1855–1925) var född i Liviöjärvi, Pajala och en bror till min morfars farfar. Han var dräng hos Tornbergs i byn vid tiden då han som 27-åring emigrerade till Amerika (samma år som hans systers familj flyttade till Norge och den sommaren avled modern). Flyttattesten daterades den 7 juni 1882 och mellan maj–juli utflyttade tio personer från Pajala till Nordamerika. Gustav lär ha rest via Norge och arbetade i guldgruvorna i området "Black Hills" i South Dakota och där startade guldruschen 1875. Gustav kom hem den 29 augusti 1886 och gifte sig redan den 2 oktober med Vilhelmina Tornberg. Det berättas att målet med resan var att tjäna pengar för att kunna köpa halva Kero-hemmanet i Liviöjärvi, men det hade redan hunnit bli sålt. Istället köpte han ett hemman i Ohtanajärvi, Korpilombolo och där blev familjen bosatta våren 1887.

Det finns ett foto av K. G. Kero från hans tid i Amerika, som är unikt för en så tidig emigrant från Tornedalen. Iklädd vintermössa, ran…

Israel Nilsson Stenudd

Bild
Det här inlägget handlar om Israel Nilsson (1771-1808) från Storön, Nederkalix som var min mormors mormors farmors morfar. Han deltog i det finska kriget och avled sannolikt på ett sjukhus i Uleåborg i slutet av år 1808.Från Storön till Kukkola - från bonde till soldat

Israel Nilsson var född på hemmanet Storön 4=5 i Nederkalix (gården "Ronis") år 1771 och härstammar från släkten Josefsson i Nederkalix. Han gifte sig första gången 1793 med Anna Persdotter (1757-1801), soldatdotter från Jock i Överkalix. Israel tog över hemgården runt 1795 och i äktenskapet föddes barnen Katarina Helena ("Kajsa Lena" f.1794), Anna Elisabeth ("Anna Lisa" 1796-1837, Jock i Överkalix), Nils (1799-1863, soldat Orädd i Karungi, Karl Gustav) och Eva Maria (f.1801). Hustrun Anna dog i barnsbörd den 24 april 1801 och den 30 mars hade Israel sålt hemmanet om 1/8 mantal. Köparen var svågern och soldaten Olof Sten för 295 Riksdaler, 26 Skillingar och 8 Runstycken Riksgäldsmynt. Några …