Inlägg

Visar inlägg från juni, 2021

Från båtsman i Nyköping till soldat i Piteå

Bild
I min antavla har jag soldat Olof Olofsson Forsman (1706-1791) och hans hustru Ingrid Andersdotter (1723-1777). Dottern Katarina är min anmoder. Det har visat sig att familjen kom från Nyköping och upp till Piteå i dåvarande Västerbotten (Norrbotten sedan 1810). Helt nyligen hittade jag en efterlysning i Nättidningen Rötter som faktiskt var från 2003 med hänvisning till en flyttattest med information om att de kom från Råby i Nyköping. Följ med på deras väg från söder till norr. Flytt från Råby Bland bilagor till husförhörslängden för Piteå landsförsamling 1717-1749 finns en flyttattest som lyder såhär:  "Att för afskiedade Båtsmannen Olof Ulberg och dess hustru Ingrid Anders dotter hafva här obehindrade brukat sina salighetsmedel oacktat han intet kan läsa i bok och är nog svag i sin christendom och hafva fört et ährligit lefverne såvida mig bekant är. Attesteras här med af Råby Pgd d 6 Sept: 1746. Wilh. Lundberg. Past: in Råby" . Det här innebär att Olof var alltså en avs