Inlägg

Visar inlägg från mars, 2016

Mormors far under 2.a världskriget

Bild
Under det 2.a världskriget var min mormors pappa Viktor Johansson (1907-1966) från Överkalix inkallad till Skåne och det finns två fotografier från den här tiden på honom. Viktor Johansson i mitten Viktor Johansson till höger

Morfar Gunnar Kero vid Lv 7 i Luleå

Bild
Tack vare bevarade gulnade papper har jag kunnat sammanställa följande om min morfar Gunnar Kero (1929-2014), som var volontär vid Lv 7 i Luleå 1948 – 1951. Norrlands luftvärnskår (Lv 7) blev 1942 ett eget truppslag i Sverige och mellan åren 1948 –1953 var Sven Tilly förbandschef. Förbandet flyttade 1945 in i ett nybyggt kasernområde (Kronan) ovanför Skurholmsfjärden och där bedrevs militär utbildning och övning i nästan femtio år. Det fanns lokaler för boende och utbildning, stora anläggningar för motorfordon, skjutbanor och övningsfält. Tjänstgöringsbetyg för Konstapel 1224-19-49, Kero G. J. G. Den 23 februari 1951 för Gunnar Johan Gustav Kero, född 19 april 1929, som sedan den 1 oktober 1948 varit anställd vid Kungl Luleå luftvärnskår. Erhåller vid sin avgång följande vitsord: för uppförande, mycket gott. Avgångsbetyg från konstapelskolan vid Kungl Luleå luftvärnskår 1 oktober 1949 – 30 september 1950 genomgått konstapelskolan och tilldelats nedanstående betyg:

Noterade källor

I helgen har jag gjort klart arbete med att notera källor till samtliga uppgifter om förfäder under 5 generationer på pappas sida. Jag har lagt ut en databas på min hemsida. När jag i början av 1990-talet startade med min forskning, så skrev jag dessvärre inte ner alla källor, men tack vare dagens scannade material, så är det enkelt att söka fram uppgifterna igen. Det tar bara lite tid. Jag kommer att göra samma sak på min mamma sida framöver. www.christersslaktforskning.se/Antavla/start.html