Inlägg

Ogifta pigan Cajsa Lena i Kalix

Bild
Idag är det återigen dags för ett forskarinlägg! Under många år har syskonen till den ogifta pigan och min anmoder Anna Lisa Israelsdotter (1796-1837) i Jock, Överkalix gäckat mig. Modern avlider i barnsäng 1801 i Storön, Nederkalix i Norrbotten. Fadern gifter om sig och familjen flyttar runt och splittras 1807 åt olika håll efter att fadern Israel blivit soldat för roten Stenudd i Kukkola, Karl Gustav. Israel avlider i sviterna efter striden i Uleåborg troligen i november 1808. Anna Lisa blev 1807 fosterdotter hos sin mammas halvsyster som då är nygift med den betydligt yngre länsmanssonen Olof Jönsson Brännvall. Trots detta inleder Anna Lisa och Olof ett förhållande och han är med största sannolikhet far till Anna Lisas samtliga nio oäkta barn. Men nog om detta för nu tänkte jag berätta mer ingående hur jag just idag lyckats hitta Anna Lisas äldsta syster Cajsa Lena.  Cajsa Lena (Catharina Helena) Israelsdotter , född 1794 blir fosterdotter hos sin fasters familj på den tidigare hemg

Kalle Alinder

Bild
Som barn fick jag höra min farfar berätta om hans mammas morbror Kalle Alinder. Han bytte efternamn från Markström och var en duktig snickare som var gift två gånger men hade inga barn, men däremot en fosterson. Här är en liten resumé av Kalles liv. Karl Johan Markström föddes på hösten 1863 i Hälleström, Piteå landsförsamling som det yngsta barnet till sågdrängen och arrendatorn Karl Fredrik Markström och hustrun Britta Katarina Falck. Syskonen hette Nils, Maria, Frans och en liten syster som avled som nyfödd. När Karl är 17 år gammal ger han sig ut för att tjäna som dräng och kommer först till gården Kopparnäs nr 12. Där stannar han i ett år och tar sedan tjänst på Håkansön nr 14. År 1882 tjänar han hos sin morbror, förre riksdagsmannen Anders Bäckström i Harrbäcken, vilken avlider av cancer våren 1883. Åren 1883-1889 spenderar Kalle hemma och skrivs in som värnpliktig 1884. Strax före jul 1887 köper arbetaren Markström en jordlägenhet på 0,8283 hektar från hemmanet Kopparnäs nr 13

Mitt första egna arkiv

Bild
Jag har nu skapat och ordnat mitt första egna arkiv: Småskollärarinnan Mathilda Markström, gift Öberg (1867-1915) i Piteå, Norrbotten.  Mathilda hade en fast tjänst åren 1883-91, men fick inte kvarstå i tjänst efter giftermål. Hon fick dock göra inhopp som vikarie. Utmärkande för henne är att hon blott 14 år gammal blir antagen till seminarium för småskollärare i Öjebyn 1882. Hon hade redan då en otroligt vacker handstil och mycket av hennes nedtecknade läromedel från 1892, 1897 och 1898 har bevarats.

Dagens post från 1882!

Bild
Idag fick jag en ovärderlig överraskning efter att en släkting skrivit att jag ska få ett brev hem med en hel del gamla handlingar. Det visar sig nämligen vara en stor mängd egenhändigt skrivna papper av min farfars farmor Mathilda Markström, gift Öberg som var småskollärarinna i Piteå, Norrbotten sedan 1883. Här finns hennes slutbetyg från 1882, dvs. 138 år gamla, ansökan till en ledig tjänst 1883 och hennes egna papper med undervisning, katekeslektioner, prosten Gustaf Höijers avskedspredikan 1897 och mycket, mycket mer.  Det visar sig också vara väldigt mycket tur att jag har fått ta del av handlingarna som har bevarats i en portfölj. Man hade nämligen först tänkt kasta det, men kom då att tänka på mig :-). Nu blir det min tur att studera dessa handlingar som antagligen kan ge en mycket bra bild över hur undervisningen såg ut vid slutet av 1800-talet, en bok om småskollärarinnan Mathilda Markström i Piteå.

Historia om en Postilla

Bild
I min ägo finns en Lutheri Postilla från Anno 1855 och tack vare anteckningarna i den så kan vi tillsammans berätta följande historia.   Sågdrängen och åbon Erik Öberg (1803-1875) i Hälleström, Piteå i Norrbotten blir "Rätta egare till denna Lutheri Postilla den 30de maj 1857". Denna text vet jag att bokhållaren Marcus Falck har skrivit in i boken. Erik hade kommit till Hälleström 1826 från Ersnäs i Luleå och arbetar på det finbladiga sågverket i byn och har ett jordbruk för självhushållering under åborätt (arrende). År 1851 blir han änkling och har dottern Maria Margareta (1822-1853) från detta äktenskap. Han gifter om sig samma år, men även den hustrun avlider kort därefter 1851. År 1853 gifter Erik om sig med Anna Stina Isaksdotter (1806-1884). Efter Eriks död övertar Jonas Nyman och hans familj arrendet efter makarna och Eriks änka får bo kvar som förgångsmor. Familjen Nyman inflyttar från Porsnäs (Harrbäcken?) år 1875 enligt förhörslängden, men de vistas i Hälleström red

Farfars tre ogifta mostrar

Bild
Min farfars mamma Emma (1890-1955) hade följande syskon: Alfred (1880-87), Johanna (1882-86), Karl Anton (1885-88), Alfred (1887-1963), Betty (1893-1976), Elida (1895-1969) och Rut (1899-1950).  Redan som barn hörde jag berättas om Betty, Elida och Rut vilka alltså var min farfars tre ogifta systrar. Farfar växte upp med dem eftersom de bodde hemma på samma gård i Hälleström i nuvarande Norrfjärdens församling i Piteå och Norrbotten. Betty och Elida skötte om telefonväxeln som var installerad i hemgården. De var ofta hem på besök även efter deras flyttar. Min pappa bodde hos Betty och Elida när han gick sin yrkesförberedande utbildning på Strömbacka i Piteå i slutet på 1960-talet. Efter att ha följt dem i församlingsböcker har jag nu skrivit en liten historik kring var och en av dem. Från vänster mostrarna Elida och Rut, Arne, Johan, Emma (född Nyman) och Einar Öberg.  Hälleström 1936. Colorerat foto Betty Nyman flyttar till Öjebyn i slutet av 1916 och tjänar som piga där till 1920 då

Fel Anna!

Bild
Vid en närmare titt på en av mina anmödrar visade det sig att jag tyvärr hade en felaktig uppgift om henne. Jag hade nämligen hittat en annan samtida Anna Eriksdotter i samma lilla norrbottniska by, vilket visade sig när jag hittade ett inventarium efter föräldrarna år 1789. Där framgår att denna Anna var gift med en soldat i samma by och därmed fel Anna. Min anmoder Anna Eriksdotter gifter sig som piga 1782 med bonden Olof Persson (1758-1829) i Porsnäs nr 11 i Piteå landsförsamling. Hon uppges född år 1757 i förhörslängden 1789-1806. I födelseboken återfinns en Anna Eriksdotter född 19 januari 1757 i grannbyn Håkansön med Erik Jonsson och Margareta Andersdotter som föräldrar. De får även sonen Jonas den 9 november 1758, men då har tyvärr fadern Erik avlidit den 16 juli av tvinsot och endast 27 år gammal. Föräldrarna hade gift sig våren 1756 och Erik var född på Öjebyn nr 6 och Margareta kom från Gråträsk. De blev under 1756 hemmansägare på Håkansön nr 2, men efter Eriks död förmår Mar