Inlägg

Visar inlägg från 2020

Kalle Alinder

Bild
Som barn fick jag höra min farfar berätta om hans mammas morbror Kalle Alinder. Han bytte efternamn från Markström och var en duktig snickare som var gift två gånger men hade inga barn, men däremot en fosterson. Här är en liten resumé av Kalles liv. Karl Johan Markström föddes på hösten 1863 i Hälleström, Piteå landsförsamling som det yngsta barnet till sågdrängen och arrendatorn Karl Fredrik Markström och hustrun Britta Katarina Falck. Syskonen hette Nils, Maria, Frans och en liten syster som avled som nyfödd. När Karl är 17 år gammal ger han sig ut för att tjäna som dräng och kommer först till gården Kopparnäs nr 12. Där stannar han i ett år och tar sedan tjänst på Håkansön nr 14. År 1882 tjänar han hos sin morbror, förre riksdagsmannen Anders Bäckström i Harrbäcken, vilken avlider av cancer våren 1883. Åren 1883-1889 spenderar Kalle hemma och skrivs in som värnpliktig 1884. Strax före jul 1887 köper arbetaren Markström en jordlägenhet på 0,8283 hektar från hemmanet Kopparnäs nr 13

Dagens post från 1882!

Bild
Idag fick jag en ovärderlig överraskning efter att en släkting skrivit att jag ska få ett brev hem med en hel del gamla handlingar. Det visar sig nämligen vara en stor mängd egenhändigt skrivna papper av min farfars farmor Mathilda Markström, gift Öberg som var småskollärarinna i Piteå, Norrbotten sedan 1883. Här finns hennes slutbetyg från 1882, dvs. 138 år gamla, ansökan till en ledig tjänst 1883 och hennes egna papper med undervisning, katekeslektioner, prosten Gustaf Höijers avskedspredikan 1897 och mycket, mycket mer.  Det visar sig också vara väldigt mycket tur att jag har fått ta del av handlingarna som har bevarats i en portfölj. Man hade nämligen först tänkt kasta det, men kom då att tänka på mig :-). Nu blir det min tur att studera dessa handlingar som antagligen kan ge en mycket bra bild över hur undervisningen såg ut vid slutet av 1800-talet, en bok om småskollärarinnan Mathilda Markström i Piteå.

Historia om en Postilla

Bild
I min ägo finns en Lutheri Postilla från Anno 1855 och tack vare anteckningarna i den så kan vi tillsammans berätta följande historia.   Sågdrängen och åbon Erik Öberg (1803-1875) i Hälleström, Piteå i Norrbotten blir "Rätta egare till denna Lutheri Postilla den 30de maj 1857". Denna text vet jag att bokhållaren Marcus Falck har skrivit in i boken. Erik hade kommit till Hälleström 1826 från Ersnäs i Luleå och arbetar på det finbladiga sågverket i byn och har ett jordbruk för självhushållering under åborätt (arrende). År 1851 blir han änkling och har dottern Maria Margareta (1822-1853) från detta äktenskap. Han gifter om sig samma år, men även den hustrun avlider kort därefter 1851. År 1853 gifter Erik om sig med Anna Stina Isaksdotter (1806-1884). Efter Eriks död övertar Jonas Nyman och hans familj arrendet efter makarna och Eriks änka får bo kvar som förgångsmor. Familjen Nyman inflyttar från Porsnäs (Harrbäcken?) år 1875 enligt förhörslängden, men de vistas i Hälleström red

Farfars tre ogifta mostrar

Bild
Min farfars mor Emma (1890-1955) hade följande syskon: Alfred (1880-87), Johanna (1882-86), Karl Anton (1885-88), Alfred (1887-1963), Betty (1893-1976), Elida (1895-1969) och Rut (1899-1950).  Redan som barn hörde jag berättas om Betty, Elida och Rut vilka alltså var min farfars tre ogifta systrar. Farfar växte upp med dem eftersom de bodde hemma på samma gård i Hälleström i nuvarande Norrfjärdens församling i Piteå och Norrbotten. Betty och Elida skötte om telefonväxeln som var installerad i hemgården. De var ofta på hembesök efter deras flyttar. Min pappa bodde hos Betty och Elida när han gick sin yrkesförberedande utbildning på Strömbacka i Piteå i slutet på 1960-talet. Efter att ha följt dem framåt i församlingsböckerna har jag skrivit en liten historik kring var och en av dem. Familjen Nyman i Hälleström omkring 1896:  Emma, J. V. Alfred, Maria (född Markström), Betty och Elida. Från vänster mostrarna Elida och Rut, Arne, Johan, Emma (född Nyman) och Einar Öberg.  Hälleström 1936.

Fel Anna!

Bild
Vid en närmare titt på en av mina anmödrar visade det sig att jag tyvärr hade en felaktig uppgift om henne. Jag hade nämligen hittat en annan samtida Anna Eriksdotter i samma lilla norrbottniska by, vilket visade sig när jag hittade ett inventarium efter föräldrarna år 1789. Där framgår att denna Anna var gift med en soldat i samma by och därmed fel Anna. Min anmoder Anna Eriksdotter gifter sig som piga 1782 med bonden Olof Persson (1758-1829) i Porsnäs nr 11 i Piteå landsförsamling. Hon uppges född år 1757 i förhörslängden 1789-1806. I födelseboken återfinns en Anna Eriksdotter född 19 januari 1757 i grannbyn Håkansön med Erik Jonsson och Margareta Andersdotter som föräldrar. De får även sonen Jonas den 9 november 1758, men då har tyvärr fadern Erik avlidit den 16 juli av tvinsot och endast 27 år gammal. Föräldrarna hade gift sig våren 1756 och Erik var född på Öjebyn nr 6 och Margareta kom från Gråträsk. De blev under 1756 hemmansägare på Håkansön nr 2, men efter Eriks död förmår Mar

300 år sedan stamfaderns födelse 1720 - 2020

Bild
Idag den 28 maj 1720, dvs. för 300 år sedan föddes Öbergssläktens stamfader Anders Olofsson Öberg. Han föds i Öjebyn i Piteå i Norrbotten, men flyttar med sina föräldrar Olof Jacobsson Spiring (1664-1741) och Elsa Andersdotter (1673-1750) till Kopparnäs (Bertnäs) redan 1722. Sannolikt syftar släktnamnet Öbergs förled på födelseorten (Ö)jebyn. Anders blir med tiden en bonde med stort inflytande med förtroendeuppdrag såsom riksdagsman, sexman och nämndeman. Anders finns omnämnd med släktnamnet Öberg redan 1741. Födelseboken 28 maj 1720 Anders Olson Öbergh 1741

Emigrant Gust Ranta i USA

Bild
Idag när jag "googlade" dök min morfars morfars enda helbror oanat upp i USA under namnet "Gust Ranta". Jag har försökt att söka efter honom, men med det vanliga förnamnet Gustaf har jag inte lyckats hitta något om honom tidigare.  Gust Ranta var född den 13 maj 1862 i Korpilombolo i svenska Tornedalen och han heter då Gustaf Gustafsson Rantatalo. Den 1 februari 1884 döms han av Korpilombolo Häradsrätt för lönnkrögning till 60 kr i böter. Eftersom han saknar kontanta medel att betala böterna med omvandlas straffet till 9 dagars fängelse vid vatten och bröd. Han avtjänar straffet i Haparanda kronohäkte 12 april till 21 april 1884. Han har med sig 1 portmonä med 19,80 kr, 1 guldring, 1 mössa, 1 väst, 1 tröja, 2 par byxor, 1 skjorta, 1 yllehalsduk, 1 par pjexstöflar. Gustaf flyttar som dräng till Haparanda och emigrerar till Nordamerika den 14 juni 1888 när han är 26 år gammal. I USA går han under namnet Gust Ranta och omkommer genom en olyckshändelse den 6 no

Sjömannen Johan Öberg

Bild
I det här inlägget får vi följa bondsonen Johan Olofsson Öberg (1794-1816). Han var en bror till min farfars farfars farmor och son till bonden, kyrkvärden och Hovinköparen Olof Öberg och Katarina Johansdotter i Kopparnäs, Piteå i Norrbotten.  År 1813 blir Johan Öberg inskriven vid sjömanshuset i Piteå som sjöman för inrikes sjöfart och han var då 19 år gammal. Samma år skrevs hans svåger Olof Åström in som sjöman för utrikes sjöfart (min farfars farfars farfar). Johan tjänstgör som jungman på Galleasen Maria Charlotta som seglar till Stockholm den 19 juni 1813 med Nils Lidman som styrman. Den övriga besättningen består av matroserna Ol Forsström och Jacob Bäcklund samt kocken Johan Lundgren. Samtliga avmönstrar den 4 november efter fem månader . Johans förtjänst i hyra uppgick till 66,32 Riksdaler, varav en avgift på hyran 1,18,8. Han tjänade 6,32 per månad. År 1814 tjänar Johan som dräng på gården Kopparnäs nr 15. Johan insjuknar i lungsot och avlider tyvärr den 14 januari

Vem var Lovisa?

Bild
När jag började släktforska i början av 1990-talet, så frågade min farfar mig om jag visste vem Lovisa Eriksson var, som blivit begravd 1911 i samma grav som hans farföräldrar. Jag kunde snart berätta att det var hans farmors yngre syster. Men vem var då Lovisa Eriksson? Anna Lovisa föddes den 22 december 1869 som dotter till inhyses Fredrik Markström och hustrun Emma Kristina som bodde på Båtskatan i Öjebyn, Piteå i Norrbotten. Hon gifte sig 1893 med rättaren och kusken Jonas Oskar Eriksson (1864-1942) från Örträsk i Västerbotten. De flyttar från Öjebyn till Hospitalet i Piteå 1895 och där arbetar Oskar som kusk. Makarna får barnen Anna Maria (1894-1954), tvillingarna Elin Mirjam (1898-1976) och Ernst Oskar (1898-1899) samt Lisa Amalia (1904-1946). Kolorerat foto som sannolikt avbildar Lovisa och Oskar. Fotograf: Elin Negander i Piteå före 1898. Tyvärr avlider Lovisa i lungsot den 26 oktober 1911, bara 41 år gammal. Det är alltså hon som begravs i det som blir min

Bagerskor i Öjebyn

Bild
I min släkt har två bagerskor varit verksamma i Öjebyn, Piteå. Först ut var Britta Johanna Öhlund (1835-1906), syster till min farfars farmors mormor. Hon tjänar från ungefär 1862 som piga på Pastorsbostället i Öjebyn och sedan 1869 hos svågern Fredrik Markströms familj på Båtskatan. Hon får dottern Maria (1867-1881) utom äktenskap, som tyvärr avlider av lungsot. Britta förblir ogift och är bagerska. I Folkräkningen 1880 står hon som inhyses i Gamla staden och 1890 som bagerska och hade då systerdottern Hilma Markström (1865-1946) som fosterdotter. Britta står fortfarande som bagerska år 1900. I bouppteckningen efter henne från 1906 framgår att hon ägde följande fastigheter: Ett tomtområde invid Båtskatavägen med en stugubyggnad på 50 års tid från 7/9 1869, värde 250 kr, ladugårdsbyggnad, värde 50 kr och ett häbbare, värde 25 kr. En stuga i Gamla staden på ofri grund, värde 200 kr, en bageribyggnad med vidspantrade vedbodar, värde 175 kr. Summan på tillgångarna blev 1105 kr. Bland

Matros, ett tillfällighetsfynd

Bild
Det är helt fantastiskt att dyka på tillfällighetsfynd, vilket jag idag gjorde ånyo! När jag som bäst söker uppgifter i Piteå stads sjömanshus arkiv (Norrbotten) om en av mina förfäder som var sjöman, så dyker en annan förfader oväntat upp! Nämligen Erik Olofsson Öhlund (1777-1838) som i husförhören noteras som arbetare och inhyses i Böle och senare i Öjebyn. Under dessa titlar "döljer sig" arbete som matros på tre sjöresor åren 1815-1817. Tack vare bra noteringar i sjömansliggaren så är det helt utan tvekan rätt person och en mycket intressant och god nyhet om en av mina förfäder :-) Erik Öhlund påmönstrar som matros på briggen Fortsättning den 31 juli 1815 till Stockholm och "vidare efter ordres". Avmönstring sker den 1 oktober och Eriks förtjänst blir totalt 23 Riksdaler Banco (11,24 per månad). Nästa resa sker den 19 augusti 1816 som matros på briggen Horatius med 44 1/3 läster destinerat till Köpenhamn och "vidare efter ordres". Erik har 12