Inlägg

Visar inlägg från juni, 2013

Soldat Nyman i Håkansön, Piteå

Bild
Erik Ersson Nyman  (1790-1858) hette min farfars morfars farfar. Han var soldat och fältjägare i sin hemby Håkansön i Piteå. För att antas som soldat skulle man vara en ”manbar person”, dvs. minst 1,65 m lång, välväxt och bedömas kunna bära mundering och vapen. Lägsta godtagbara ålder var 18-20 år och man skulle ha gjort sig känd för redligt leverne fram till mönstringen. Mönstringen utfördes av kompanichefen, kaptenen och fältskären tillsammans. Efter godkänd mönstring erhöll soldaten ett antagningsbevis och rätt att ingå i roten, med nummer och namn i kompaniet. Erik var född på Håkansön nr 8 (gården "Berget") som son till bonden Erik Ersson (1759-1848) och Katarina Johansdotter (1761-1851). På fädernet h ärstammar förfäderna från Jävre nr 8 med anknytning till Bureätten bakåt i tiden. Som 20-åring tillträdde han som soldat på roten nr 108 Nyman den 17 november 1810 (året innan övertog äldsta brodern hemgården). Två år senare gifte han sig med Britta Johansdotter (178

Sjulsmarksanor

Mina förfäder härstammar sedan lång tid tillbaka från den idylliska jordbruksbyn Sjulsmark i nuvarande Norrfjärden och Piteå kommun. Här nedan presenterar jag 16 släktled som härstammar från Sjulsmark 4 "Swiddja" (Svedjan) och sedan 1710 från Sjulsmark 2 (Backen). Swiddja är vackert belägen mot sydvästra sidan av Ollesberget. Backen flyttades på 1800-talet till nuvarande plats längst nordost i byn och ägs av bröderna Berglund som fortfarande driver jordbruk (2013). Generation 1 Per Jonsson/Jåpson. Nämns första gången i 1557-års bågaskattelängd och var den första svedjebonde på Sjulsmark 4. Vid Älvsborgs lösen 1571 fanns det på gården 3 kor, 3 stutar, 6 får,  2 getter, 1 svin och 1 sto a 7,5 marks värde.  Ägde 5 pund koppar (Brage Lundström). Generation 2 Måns Persson, född omkr 1567, död 1619. Ägare 1591-1619 och uppgavs varit gammal båsman (båtsman) vid upprättandet av Älvsborgs lösen 1613 (Brage Lundström). Generation 3 Zachris Månsson, född omkr 1600, död 1630.

Drunkningsolycka i Brändön

Bild
Den 23 augusti 1810 drunknade den 50-årige bonden Anders Jönsson (f.1759) och sönerna Lars och Anders, 16 och 13 år gamla. De bodde på hemmanet Brändön nr 12 i Nederluleå och Norrbotten. Sonen Hans (1801-1885) var mina barns förfader och övertog hemmanet. Sannolikt var Hans ännu för liten för att följa med fadern och de äldre bröderna tragiskt drunknade hösten 1810, förmodligen under en fisketur utanför Brändön. Urklipp från dödboken 1810 där Anders och sönerna återfinns 23/8.

Förmyndare för fylleri

Bild
I ett förmyndarskapsprotokoll daterat 19 januari 1798 framgår att min förfader, bonden Johan Persson (1762-1799) i Sjulsmark , Piteå fick häradsskrivaren Johan Ol. Dyhr som förmyndare för sig och sin familj. Orsaken var att Johan var känd för fylleri och hade försummat sin egendom. Han och hustrun Maria Johansdotter (1762-1837) hade nämligen just sålt hemmanet (13 januari), Sjulsmark nr 2 för 333 Riksdaler och 16 Skillingar Specie till Christoffer Johansson och hans hustru från Kopparnäs. Det här var Johans hemgård som han blivit ägare till år 1790 och där bodde även föräldrarna på fortsatt undantag. Som förbehåll skulle de behålla en åkerremsa av nybruket "öst i berget" och framför gården på östra sidan, samt till äng den slåtter som var nedanför åkerskiftet "öst i åkern" och framför gården, hälften av Grubbänget samt på västra ändan av holmen om en sommarskrinda hö årligen. Till boningsrum skulle de få begagna lillstugan förutom kammaren, jämte halva kammaren inn

Anknytning till tyska släkten Grape

I min antavla på mormors sida finns anknytning till den tyska släkten Grape. Arendt Arendtsson Grape  (1612-1687) invandrade från Lübeck troligen 1629, blev borgare i Stockholm 1639 och grundade Kengis bruk utanför Pajala i slutet av 1640-talet. Sonen Salomon Arendtsson Grape (1662-1742) hade dottern Margareta Salomonsdotter Grape (1702-1771) och hon gifte sig med bonden och gästgivaren Mickel Henriksson Korteniemi (1699-1740) i blivande finska Pello. Sedan går generationerna vidare med Birtta Mickelsdotter Korteniemi (1727-1788), Per Persson Korteniemi (1751-1827), Maria Persdotter Korteniemi (1798-1886) gift med Per Persson Niemi (1793-1863) i svenska Pello, Adam Persson Niemi (1825-1893) i Teurajärvi, Korpilombolo. Sistnämnda Adam var min mormors mormors morfar. Mer om Grape-släkten

Kaffe hos Märta

Bild
Vid mina besök hos mormor och morfar, Sofia och Gunnar Kero i Ohtanajärvi, brukade morfar alltid ta mig med för ett besök hos sin syster Märta i byn. Märta bjöd på kaffe och fika och jag minns dessa trevliga och lugna besök med glädje. De pratade finska med varandra och jag försökte snappa upp en del ord då jag förstod sammanhanget. Det var också roligt och intressant att besöka gården eftersom min mamma föddes och bodde inneboende där på övervåningen tills hon var fyra år. Efter mina morföräldrars flytt till Pajala i slutet av år 2004 blev det tyvärr inte fler besök hos faster Märta som avled i maj 2013.  Syskonen Märta och Gunnar Kero, år 2004. Senast uppdaterad: 2013-06-10