Pigan Elida Bergdahl från Ale

Elida Kristina Bergdahl, min farfars farmors syster föddes den 23 oktober 1881 på torpet Ale 4:14 i  Nederluleå, Norrbotten. Hon hade åtta äldre och två yngre syskon. Som 16-åring blir hon 1897 piga på gården nr 2 i Ale och i oktober nästa år flyttar hon för att tjäna på Ale nr 3. I december 1899 flyttar hon som arbeterska till brodern Oskar Bergdahls familj i Altervattnet, Älvsbyn och där stannar hon till den 8 maj 1902 då hon flyttar hem till Ale. Hon är eller blir sjuk vid samma tid och avlider i lungsot den 24 juni samma år, endast 20 år gammal. Begravningen sker fem dagar senare i Gammelstad.

I bouppteckning efter snickardottern Elida Kristina Bergdahl den 20 september 1902 framgår att hennes tillgångar består av 32,50 kr i arv efter sin avlidne far, gångkläder 50 kr och 1 st "itarr" som bör avse en gitarr värderad till 5 kr. Summan på tillgångarna blir 87,50 kr. Avgående kostnader består av medicin och doktorskostnad 25 kr, begravningskostnad m.m. 30 kr och bouppteckningskostnad 3 kr som därmed blir totalt 58 kr. Behållningen blir 29,50 kr. Bouppteckningen undertecknas av modern Albertina Kristina Bergdahl med ett "K".


Elida och modern Albertina Kristina (1840-1916)
Systrarna Johanna (1871-1939) och Elida.
Dessa foton bör vara från omkring sekelskiftet 1900.

Första sidan av bouppteckningen från år 1902.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-06.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla