Gammal släktpostilla

I släkten finns en gammal kyrkopostilla som åtminstone är från slutet av 1820-talet. Den ägdes av både min och min frus förfader Anders Andersson Bäckström (1786-1858) i Harrbäcken, Piteå i Norrbotten. Det något säregna är att på pärmens insidor och både fram- och baksidor så finns det en hel del text skriven främst av Anders. Det berättas att han tidigt blev skrivkunnig och det var inte så vanligt på den tiden. På totalt åtta sidor finns det skriven text och det är en speciell känsla att såhär närmare 190 år senare bläddra och läsa och se samt förvalta det Anders skrivit i sin postilla. Av texten förstår man att en postilla var en ganska så viktig ägodel på den tiden. 

Efter Anders blev hans måg Jonas Nyman (1828-1897, min farfars morfars far) ägare till postillan som följde med deras flytt till Hälleström. Anders son Anders Bäckström (1820-1883) kom för övrigt att vara riksdagsman under ganska lång tid totalt sett.

Bland den skrivna texten i postillan står:  
Dannemannen Anders Andersson i harbäkken är Bokkens rätta ägare 1828 Den 1 Febbruari.

1831: Den som Denna Bokken stjäler heller snattar han skal sitta neför helvettes trappa med en rö kappa eller Dieäfwlen skola Honom nappa.

”Iag vil mäd någgra rader låta eder vta nuför tidden mit varande detil stånd at Det är ganska got och iufulit at iag lover och…”

1835: Gud lått mig denna boken rätt läsa och väl förstå att iag ett långtt bettre lif måtte få. Hiellp mig att nytta tiden rätt och skapa nyta på all sätt mitt Synd j Neder grafva Ty den Gud ej Tiena vill men gör hvad verden hörer. Till han kan ej framgång hava.
Senast uppdaterad: 2014-11-26.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla