Morfar Gunnar Kero vid Lv 7 i Luleå

Tack vare bevarade gulnade papper har jag kunnat sammanställa följande om min morfar Gunnar Kero (1929-2014), som var volontär vid Lv 7 i Luleå 19481951. Norrlands luftvärnskår (Lv 7) blev 1942 ett eget truppslag i Sverige och mellan åren 1948–1953 var Sven Tilly förbandschef. Förbandet flyttade 1945 in i ett nybyggt kasernområde (Kronan) ovanför Skurholmsfjärden och där bedrevs militär utbildning och övning i nästan femtio år. Det fanns lokaler för boende och utbildning, stora anläggningar för motorfordon, skjutbanor och övningsfält.


Tjänstgöringsbetyg för Konstapel 1224-19-49, Kero G. J. G.

Den 23 februari 1951 för Gunnar Johan Gustav Kero, född 19 april 1929, som sedan den 1 oktober 1948 varit anställd vid Kungl Luleå luftvärnskår. Erhåller vid sin avgång följande vitsord: för uppförande, mycket gott.
Avgångsbetyg från konstapelskolan vid Kungl Luleå luftvärnskår 1 oktober 1949 – 30 september 1950 genomgått konstapelskolan och tilldelats nedanstående betyg:


Uppförande 10
Lämplighet 5

Truppföring 5

Trupputbildning 5

I allmänhet 6

Skjutning 7
Gym och idrott 8
Metertjänst 6
Reglementskunskap 5
Vapenlära 6
Räkning 6
Modersmål 7
Historia 5


Medelbetyg 6,42. På grund härav har han tilldelats huvudbetyget godkänd.

Kontrakt

Chefen för Kungl Luleå luftvärnskår antager härmed Gunnar Johan Gustav Kero till volontär vid Kungl Luleå luftvärnskår. Anställningstiden räknas från och med den 1 oktober 1948 och tilländagår med den 31 mars 1953, dock att avsked dessförinnan kan meddelas enligt vad därom särskilt stadgas.


Ansökan till Lv7 30 augusti  1948
Om jag icke vinner anställning vid detta förband, önskar jag istället bliva antagen vid något av nedanstående förband: 1.a hand T2 Skövde, 2.a hand P4 Skövde, 3.e hand P1 Skövde.

Nuvarande arbete: Skogsarbete Domänverket Torneå revir kronojägare Patrik Nilsson i Korpilombolo med en lön på 100 kr per vecka. Anställningstid 7/1 1944 – 15/4 1944, 1/8 1946 – 15/4 1947, 1/6 1947 – 20/8 1948.

Vitsord
Uppförande: mycket gott

Arbetskunnighet: Mycket god, varför Kero rekommenderas till det bästaTidigare arbete: Diverse säsongsarbeten hos många andra arbetsgivare.
Skolgång: Folkskola start 1936, Fortsättningsskola start 1942


Längd: 171 cm. Vikt 72 kg

Gunnar Kero, 19 år


Konstapel 1224-19-49 Kero, G. J. G.Gunnar Kero ses 2.a från vänster


Gunnar Kero översta raden 2.a från vänster


Volontären Gunnar Keros körkort utfärdat av Länsstyrelsen 18/8 1949

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla