Fortsätt till huvudinnehåll

Soldat Per Ryss Svenskman från Curland

I min antavla finns soldaten Per ("Petter") Johansson Ryss/Svenske/Svenskman. Han uppges född år 1716 och inflyttad till Lillpite i Piteå landsförsamling i Norrbotten. Han blir insatt som indelt soldat för roten nr 53 Ryss i Lillpite den 3 augusti 1745 och noteras i husförhörslängden 1750-1770 som nr 53 Pär Ryss ifrån Curland, läser på Ryska, 30 år gammal. Det är åtminstone än så länge okänt hur Per hamnar i Piteå. Kurland tillhör Lettland och heter Kurzeme på lettiska och är det minsta landskapet beläget i väster. Kurland var ockuperat av Sverige 1701-1709 och området hade en betydande svensktalande befolkning.

Per Ryss gifter sig den 16 november 1746 med änkan Margareta Danielsdotter i Öjebyn. Hon var född där 1706 och hade tidigare varit gift med Per Matsson (1705-1739) och de hade barnen Anna (1733-1769), Margareta (f.1735), Mats (f. 1737) och Kerstin (f. 1739). Per och Margareta får tillsammans barnen: Johan (f. 1747), Sara (1749-1814, som är min anmoder), Margeta (f. 1752) och Stina (f. 1756). Hustrun Margareta avlider den 17 december 1768 av styng. Per gifter om sig hösten 1770 med den 20 år yngre Cecilia "Sissla" Olofsdotter (1737-1810) från Lillpite och de får döttrarna Britta (1771-1837, Tällträsk) och Katarina (f.1774).Urklipp ur husförhörslängd 1750-1770 och Generalmönstringsrulla 1748 och 1774.


Roten nr 53 Ryss byter namn till Svenske och slutligen Svenskman 1763. I Generalmönstirngsrullorna framgår att Per är kommenderad till Pommern 1757 (mönsterrulla 1757), förkommen vid attacken i Ferberlin 28/9 1758 (GMR 1759 i Pommern). Tillfångatagen (GMR 1759). Ur fångenskapen 7/8 1760, sjuk i kvarteret (GMR 1761). Per får avsked den 14 september 1768 och i GMR 1774 framgår: Rotan vacant 14.9 1768, "gammal och orkeslös får avsked och anmäldes till pension, emedan han under hela Pommerska fälttåget ifrån 1757 till 1762 tjent och förlorat hälsa och krafter, är fattig och utan stånd att med arbete förskaffa sig nödtorftigt lifsuppehälle".


Per Svenskman bor inhyses i Lillpite efter avskedet 1768 och han slutar sina daga av ålderdom den 27 maj 1793 och noteras som avskedade soldaten Pehr Svenskman. Han blir 77 år gammal.


Senast ändrad: 2019-12-03Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Klockringare i Piteå

Den viktiga uppgiften att sköta klockringningen i kyrkorna förr i tiden kunde innehas av en vanlig bonde, men utan notering. Därför kan nog många ringare vara försatta i historiens dunkel. 
Klockare var tidigare ett kyrkligt ämbete, som ursprungligen eller under medeltiden medförde uppgiften att vårda kyrkan och dess inventarier samt ombesörja klockringningen. På 1600-talet började man av klockaren kräva förmågan att undervisa i sång och leda kyrksången där en särskild kantor inte fanns. Vid samma tid fick klockaren även uppdrag att lära ungdomen att läsa och skriva. Detta medförde att klockarsysslan ofta gavs åt en präst. Som en anekdot kan nämnas att Porsnäsbonden Per Nilsson Laggare (1665-1742) fick särskild ersättning "för det han med trumban gifwit tekn till giudstjensten" i Öjebyns kyrka. Han trummade istället för den klockringning som var omöjlig på grund av att kyrkklockan var nedtagen. Efter att ha uppsatt klockorna brände ryssarna av taket på kyrkan 1721, varvid d…

Släkt från Teurajärvi

Min mormors mormors morföräldrar Adam (1825-1893) och Greta Niemi (1822-1919) och deras sex barn utvandrade från Teurajärvi, Korpilombolo till Målselv, Troms fylke i Nordnorge det svåra nöd- och hungeråret 1867. De återkom redan 1869, men utan de två yngsta döttrarna och senare flyttade den äldsta sonen till Norge. Jag skrev en efterlysning i ett släktforskarforum för Troms år 2002 och fick uppgifter om sonen Petter som faktiskt kom direkt från ättlingar som sett min efterlysning. Redan samma dag som jag hösten 2002 skrev en efterlysning om dottern Vilhelmina, "Mina" så fick jag svar av en forskare i Norge och kom strax i kontakt med ättlingar till henne. 

Tack vare Internet har släkten återfått kontakten och i slutet av 2012 fick vi äntligen se Vilhelmina på ett foto. Det finns ett stort antal ättlingar efter de båda barnen som är spridda ända ner till Oslo och en del har jag pratat med på telefon.
Resan till Norge 1867 och tillbaka 1869   I april 1867 utvandrade Adam och G…

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk

Nybyggarsläktena Roslin och Wikström i Holmträsk, Jokkmokk
I början av 1820-talet blev Olof Roslin från Ersnäs i Luleå krononybyggare i Holmträsk, Jokkmokk. Sönerna Olof Gustaf Roslin och Hans Petter Wikström övertog och i domböckerna framgår att fadern och sönerna ofta kom i onåd med varandra. Ättlingen Gun Ericsson har gjort avskrifter av det hon hittat rörande detta och det ger en tydlig bild av det hela. Här följer min berättelse om nybyggarsläktena Roslin och Wikström i Holmträsk, Jokkmokk.

Min farmors mormors morfar hette Olof Olofsson Beställsam Roslin och var född år  1790 i Ersnäs nr 7 inom Luleå landsförsamling (Nederluleå). Som blivande 21-åring tillträdde han i januari 1811 som indelt soldat i Ersnäs för Livkompaniet på roten nr 1 Beställsam. I april året därpå gifte soldat Beställsam sig med Anna Maria Hansdotter och i vigselboken står: "Soldaten Olof Olofsson Beställsam med pigan Anna Maria Hansdotter i Afvan". Hon var född på Avan 4 i november 1785. År 1813 var …