Sjömannen Johan Öberg

I det här inlägget får vi följa bondsonen Johan Olofsson Öberg (1794-1816). Han var en bror till min farfars farfars farmor och son till bonden, kyrkvärden och Hovinköparen Olof Öberg och Katarina Johansdotter i Kopparnäs, Piteå i Norrbotten. 

År 1813 blir Johan Öberg inskriven vid sjömanshuset i Piteå som sjöman för inrikes sjöfart och han var då 19 år gammal. Samma år skrevs hans svåger Olof Åström in som sjöman för utrikes sjöfart (min farfars farfars farfar). Johan tjänstgör som jungman på Galleasen Maria Charlotta som seglar till Stockholm den 19 juni 1813 med Nils Lidman som styrman. Den övriga besättningen består av matroserna Ol Forsström och Jacob Bäcklund samt kocken Johan Lundgren. Samtliga avmönstrar den 4 november efter fem månader. Johans förtjänst i hyra uppgick till 66,32 Riksdaler, varav en avgift på hyran 1,18,8. Han tjänade 6,32 per månad.

År 1814 tjänar Johan som dräng på gården Kopparnäs nr 15. Johan insjuknar i lungsot och avlider tyvärr den 14 januari 1816 och skulle ha fyllt 22 år om en dryg månad. Han begravs den 4 februari och dagen därpå avlider även hans tio år äldre syster Margareta Kristina av samma sjukdom. 

I Piteå Häradsrätts dombok 1819 har jag hittat en debit-kredit för matrosen Johan Öberg från Piteå. Den är skriven av Johan Sandström i Skellefteå och daterad 15 november 1815. Summa debit-kredit 120 Riksdaler, 31 Skillingar och 4 Runstycken Banco. På debetsidan framgår att Johan Öberg tog ut tobak och karduser som varor och resten i kontanter. Han betalade 24 Skillingar i september för traktering vid dansen hos Aron Johansson. På kreditsidan framgår att han utförde arbete 88 dagsverken med sågverksarbete och förtjänsten var 32 Skillingar och 3 Runstycken per dagsverke. Han gjorde 32 dagsverken med pålastning av briggen Carl Johan som gav 24 Skillingar per dag. Den 11 augusti 1815 gör Johan Öberg en sjöresa som varar till den 11 november med en förtjänst på 45 Riksdaler. Johan får även ersättning med 18 Skillingar för en resa till Bureå. Det är antagligen nyssnämnda sjöresa som orsakar att den unge matrosen Johan Öberg insjuknar i lungsot och avlider bara två månader senare.

Senast uppdaterad: 2020-03-31.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk