Kalle Alinder

Som barn fick jag höra min farfar berätta om hans mammas morbror Kalle Alinder. Han bytte efternamn från Markström och var en duktig snickare som var gift två gånger men hade inga barn, men däremot en fosterson. Här är en liten resumé av Kalles liv.


Karl Johan Markström föddes på hösten 1863 i Hälleström, Piteå landsförsamling som det yngsta barnet till sågdrängen och arrendatorn Karl Fredrik Markström och hustrun Britta Katarina Falck. Syskonen hette Nils, Maria, Frans och en liten syster som avled som nyfödd. När Karl är 17 år gammal ger han sig ut för att tjäna som dräng och kommer först till gården Kopparnäs nr 12. Där stannar han i ett år och tar sedan tjänst på Håkansön nr 14. År 1882 tjänar han hos sin morbror, förre riksdagsmannen Anders Bäckström i Harrbäcken, vilken avlider av cancer våren 1883. Åren 1883-1889 spenderar Kalle hemma och skrivs in som värnpliktig 1884. Strax före jul 1887 köper arbetaren Markström en jordlägenhet på 0,8283 hektar från hemmanet Kopparnäs nr 13 för 200 kr. Lägenheten består av skog som kan nyttjas för såväl odling som för byggnadsplats. Fastigheten får benämningen Kopparnäs nr 13:4.


Kalle Markström runt slutet av 1880-talet.

I januari 1891 gifter jordägaren Kalle Markström sig med den äldre pigan Katarina Fredrika Sandberg (1855-1911) från Öjebyn, men född i Bergsviken. Hon var en syster till brodern Frans hustru som också är jordägare i Kopparnäs. Redan samma år flyttar makarna som hemmansägare till Öjebyn nr 31 (3/128 mantal) och blir även ägare till en fastighet under Öjebyn nr 39. Kalle har betyg c i innanläsning och c i kristendomskunskap och hustrun är lite bättre på läsning. 

I april 1895 byter snickaren Kalle Markström efternamn till Alinder vilket framgår av en notis i Norrbottensposten. Enligt min farfar var orsaken till namnbytet att det fanns så många Karl Markström. Kalle var en duktig snickare och hade även svarv. Han blir byggmästare och enligt Norrbottensposten den 7 januari 1898 vinner Karl Alinder och Karl Öhman i Öjebyn anbud på att anlägga grunden till en ny seminariebyggnad i Öjebyn som ska uppföras 1901 för ett pris av 1900 kr. Husets uppförande skulle ske av O. A. Stenvall i Sikfors för 15 450 kr. Alinder är kvartersman och finsnickare när Öjebyns folkskola och Hortlax kyrka byggdes.År 1900 köper makarna fastigheten Öjebyn 3:4 om 2,2075 hektar beläget på Degeränget. Fem år senare säljer Kalle två jordlägenheter den ena på Gustafsbo vid Rågrindan och den andra på Degeränget. År 1908 tar makarna en fosterson vid namn Nils Helmer Nilsson (1894-1984), vilken emigrerar till USA 1913 under namnet Helmer Linder. Hustrun avlider i lungsot hösten 1911 och Kalle gifter om sig 1914 med sömmerskan "Liisa", Antonia Elisabeth Öqvist (1871-1941) från Öjebyn. Enligt en jordbruksinventering som SCB genomför 1917 har Alinder en tjur och summan av åker och annan mark är 2,21 hektar. Det finns odlad jord för höskörd och de odlar lite korn samt potatis som gav 700 kg föregående år.


Kalle, 1.a hustrun och antagligen fostersonen Helmer. 
Årtalet 1899 är inpräntat i högra hörnet.
Kalle och Liisa Alinder


Alinders idylliska gård på Degeränget fylld av snickarglädje


Karl Johan Alinder var en mycket snäll man och kom ofta på besök hemma i Hälleström. Han hade faktiskt även en trattgrammofon. Kalle avlider den 18 oktober 1945 på Öjeby sjukhem av cancer och hade nyss fyllt 82 år. Gården kommer i nya ägor men tyvärr brinner den ner 1986 och ägaren blir innebränd. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk