Renar och renmärke i släkten

Alldeles nyligen fick jag reda på att min morfars morfar i Tornedalen hade ett renmärke och några renar. Jag har alltid tyckt att renar är ett spännande djur och lite på skoj sagt att man skulle haft några renar. Dock utan som helst tanke på att det funnits renar i släkten i en inte alltför avlägen dåtid.

Min morfars morfar Johan Petter Gustafsson Rantatalo (1861-1949) i Korpilombolo fick ett renmärke godkänt år 1911:

§67 Genom tingstjänaren Isak Rantatalo i Korpilombolo anhöll hemmansägaren Johan Petter Gustafsson Rantatalo i samma by om fastställelse af ett renmärke af detta utseende. Märket granskades af närvarande länsman och renägare och enär någon anmärkning mot märket icke förspordes samt vid granskning af tingslagets jämte angränsande domsagan belägna tingslags renmärkesförteckningar icke kunde utrönas att märke med enahanda utseende förut blifvit registreradt äfvensom märket syntes vara lämpligt inrättadt, fann Häradsrätten skäligt fastställa detsamma att af Johan Petter Gustafsson Rantatalo nyttjas. Märket infördes i nya renmärkesförteckningen under N:o 20.

I bouppteckningen 1950 framgår att "Pekka" ägde åtta stycken renar på sitt renmärke som hade ett värde av 400 kr, vilket motsvarar cirka 7 700 kr med dagens penningvärde. Här nedan ses utdrag ur domboken och skiss på renmärket som sedan gick vidare till sonen Arthur och finns fortfarande kvar i släkten.

Intresse och nytta av renar hade dock funnits i släkten långt tidigare. I bouppteckningen efter "Pekkas" mamma Anna Cajsa som avled redan 1865 i Korpilombolo fanns det två stycken renar. Fadern hette Gustaf Johansson Matti eller Rantatalo. Dessa värderades till åtta riksdaler per styck. I bouppteckningen efter "Pekkas" farfars far Nils Henriksson Matti (1750-1809) i Korpilombolo noterades 28 stycken större och mindre renar till ett värde av lite drygt 40 Riksdaler. När änkan Eva dog 1818 fanns det 20 st renar.

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-24

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk