Anders Eldstål, soldat och nybyggare

Anders Abrahamsson blir indelt soldat för roten nr 42 Eldstål i Kuivakangas i Övertorneå den 28 mars 1774 och uppges i Generalmönstringsrullan vara ogift och 19 år, dvs. född 1755. Enligt husförhöret är han emellertid född 1751, vilket verkar vara mer korrekt. Roten tillhör inledningsvis Majorens kompani, men ingår sedan 1779 i Förste Majorens kompani och stationerad i Korpilombolo. Soldat Eldstål är 5 fot och 7½ tum lång, han är hemma och sjuk 1786 och 1789, närvarande vid Generalmönstring 1790 och 1792 samt sjuk på rotan 1802.

Han gifter sig runt 1777 med Margareta Nilsdotter (1752-1819) och de får barnen: Brita (1778-1866, Kivijärvi nr 3, "Anttu") och dödfödd son (1778), "Stina" (1780-1860, Paturi), Abraham ("Aapo", 1783-1849, Kivijärvi nr 1, "Aapo"), Lars (1784-1825, Kivijärvi nr 1) och Ella (1787-1847, Pirttiniemi nr 5). Frågan är dock var Margareta kommer ifrån, ingen vigsel har påträffats i Övertorneå, Pajala eller Överkalix församlingar. Erik Wahlberg anger att hon var född 1752 i Tärendö som dotter till Nils Hindersson Svala Koivuniemi (1712-1771) och Ella Philipsdotter.

I november 1784 ansöker soldat Eldstål om att få uppta ett krononybygge i Korpilombolo och det blir beviljat med 35 års skattefrihet. Det benämns Soukolo nr 9 (blivande Korpilombolo nr 1, "Ylinenpää"). Inom de fem första åren ska minst ett halvt tunnland åker vara uppodlad och fem lassland äng. 

I maj 1799 får Eldstål så kallad immission på Kivijärvi krononybygge som Mickel Olofsson Vuolo (1757-1809) överlåtit till honom. Nybygget hade grundats i mars 1783 av Hans Olofsson Viita och kom i Mickels ägo ett antal år senare. År 1800 skrivs en byteshandling och Mickel framför att han först efter bytet med Eldstål blivit varse att en stor del av ängarna soldaten nyttjat under den tid han innehaft nybygget i Korpilomobolo faktiskt tillhör soldattorpet och med andra ord till byns mark. Därmed är det betydligt mindre ägor på nybygget än vad Eldstål har uppgett, men han menar att i den upprättade avhandlingen frå 23 mars 1800 har inga ägor nämnts och bytet har dessutom skett av egen fri vilja. Han anser att Mickl som bott i grannskapet i flera år "högst twänne bösskått ifrån" borde haft bättre koll och det redan fattade beslutet om byte består. År 1801 står soldatens äldsta son Abraham "Aapo" Andersson (1783-1849) för nybyget i Kivijärvi som skattar för fyra fönster och han har namngett gården "Aapo" som fortfarande finns kvar i släkten. 

År 1805 är soldat Eldstål sjuk på rotan och får avsked efter 31 års tjänstgöring samt anmäles till underhåll. Han avlider i mars 1815 i ålderdomsbräcklighet. Året därpå beskrivs nybygget i Kivijärvi såhär: Åbo Abram Andersson. 3 tunnland och 16 kappland åker. 1 häst, 9 kor, 2 ungdjur och 8 får. Manbyggningen består af 5 rum, stall, fähus, kota, lada, ria och en stolpbod. Alla uti godt stånd har under byggnad 2 gårdsbodar. Åboen är ganska flitig arbetare och har odlat med drift. Samtidigt beskrevs Eldståls tidigare nybygge Ylinenpää i Korpilombolo såhär: Erik Eriksson som bott här i 2 år har 1 tunnland 12 kappland åker. 1 häst, 2 kor och 2 får. Gammalt pörte, stuga inredd med 2 kamrar, oinrett och nytt fähus, lada, stall, stolpbod och badstuga mycket förfallna.

Senast uppdaterad: 2022-04-06.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla