Soldat nr 116 Knort

 

En mycket spännande och intressant del i forskningen är alla dåtidens soldater som man kan hitta en hel del uppgifter om fram till 1814. I min antavla finns soldaten Daniel Ersson Knort i Smedsbyn. Han föddes som tvillingson vårvintern 1766 på Smedsbyn nr 3 (tvillingbrodern Per blev dock bara två månader gammal). Föräldrarna var bonden och den förre soldaten Erik Persson Ahlström (ca 1722–94) och hans tredje hustru Brita Nilsdotter (1722–95) från Ängesbyn nr 7. När Daniel som har flera äldre halvsyskon precis har fyllt 20 år blir han i september 1786 antagen som soldat för roten nr 116 Knort vid Livkompaniet i Västerbottens Regemente och är 1,76 meter lång. År 1789 kommenderad vid jägare corpsen.

I januari 1792 gifter soldat Knort sig med kusinen Brita Maria Larsdotter (1764–1838), vars far hade varit korpral på roten Knort till 1782. I äktenskapet föds följande elva barn: Anna Lisa (1792–1861), Brita Maria (1793–1871), Erik (1795–1867), ”Stina Cajsa” (1796–1869), Nils (1797–1851), Daniel (1800-39), Sofia (1801–01), Sofia (1802–03), Johan (1804–06), Isak (1806–06), Lovisa (1807–07).

I Generalmönstringsrullorna framgår att soldat nr 116 Knort deltar i Finska kriget 1788, 1808 och 1809 samt i fälttåget mot Norge 1814. Han var kommenderad till garnisionstjänstgöring i Uleåborg 1808 och kommenderad hemma i landet 1813. Efter närmare 37 års tjänstgöring begär och får Daniel Knort avsked för ålderdom och sjuklighet den 5 juli 1823 och anmäles till underhåll. Sonen Daniel den yngre efterträder honom som soldat i september samma år och blir 1833 livgardist i Stockholm och avlider i vattusot 1839. 

Daniel och hustrun samt sönerna Erik och Nils Sundström flyttar nu som krononybyggare till Valvträsk nr 1 i Råneå och även dottern Anna Lisa med familj bodde där en tid. Valvträsk är vackert beläget vid Råneälven cirka 50 km uppströms från Råneå i norra delen av Bodens kommun och soldaten Johan Stare fick 1811 rättighet att anlägga nybygget. Stare säljer hälften av nybygget till soldaten Nils Snar och sin egen del säljer han omkring samma tid till soldat Knort i Smedsbyn. År 1817 blir Johan Petter Sellberg ägare efter avlidne Snar och samma år sker en avmätning för att titta på en klyvning, bereda avvittring och skattläggning I sjön finns fisk som gädda, sik och abborre till husbehov. Åborna har inte hunnit uppföra nödvändiga hus utan endast varsin stuga, fähus, bod och visthus. Endast 17 3/8 kappland åker är upparbetad.

I en berättelse om kronohemmans och nybyggens tillstånd i Råneå 1820 framgår följande för Valvträsk som brukas utan immission av Johan Stare/Daniel Knort samt J. P. Sellberg. Detta år har Knort ett tunnland åker (dvs. 0,5 hektar) och föder en häst, tre kor och fyra får. Han har påbörjat ett stugubygge med förstuga och kammare samt en badstuga. Stare har en stuga utan förstuga, ett fähus med foderbod, stall och en källarbod. Vidare framgår att sedan Stare avstått sin äganderätt till Knort och Sellberg har en syn skett 1817 och dessa två har då avvaktat och väntar fortfarande på beslut och immission, dvs. äganderätt. Båda intygas med drift och flit odlat och bebyggt nyhemmanet under en kort besittningstid samt ovisshet om besittningsrätt i en framtid.

Daniel får dock inte uppleva så många år som nybyggare, han avlider i tvinsot den 1 november 1827, 61 år gammal. En bouppteckning upprättas 1829 som visar på inventarier till ett värde på 210 riksdaler banco. Kreaturen består av en häst som är runt 27 år, tre kor och tre får, ett lamm samt fyra renar. Nybygget tas över av sönerna Erik och Nils Sundström och änkan lever till 1838.

Sonen Daniel var soldat för roten nr 116 Knort 1823-1833, gifte sig 1824 med en äldre kvinna från Nederkalix och de får dottern Cajsa Brita 1826. Daniel får avsked 1833 och flyttar till Stockholm för att bli livgardist nr 62 Daniel Sundström i Kapten Holsteins kompani, Svea Livgarde. Han blir sjuk och avlider på sjukhus därstädes den 30 mars 1839 i vattusot. Dottern lämnades som fosterdotter i Smedsbyn nr 1 och gifter sig och bildar familj med en soldat i Ängesbyn. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla