Israel Nilsson Stenudd

Det här inlägget handlar om Israel Nilsson (1771-1808) från Storön, Nederkalix som var min mormors mormors farmors morfar. Han deltog i det finska kriget och avled sannolikt på ett sjukhus i Uleåborg i slutet av år 1808.Från Storön till Kukkola - från bonde till soldat

Israel Nilsson var född på hemmanet Storön 4=5 i Nederkalix (gården "Ronis") år 1771 och härstammar från släkten Josefsson i Nederkalix. Han gifte sig första gången 1793 med Anna Persdotter (1757-1801), soldatdotter från Jock i Överkalix. Israel tog över hemgården runt 1795 och i äktenskapet föddes barnen Katarina Helena ("Kajsa Lena" f.1794), Anna Elisabeth ("Anna Lisa" 1796-1837, Jock i Överkalix), Nils (1799-1863, soldat Orädd i Karungi, Karl Gustav) och Eva Maria (f.1801). Hustrun Anna dog i barnsbörd den 24 april 1801 och den 30 mars hade Israel sålt hemmanet om 1/8 mantal. Köparen var svågern och soldaten Olof Sten för 295 Riksdaler, 26 Skillingar och 8 Runstycken Riksgäldsmynt. Några dagar tidigare hade soldat Sten även köpt den andra delen av hemmanet (1/8 mantal) av Israels bror Josef Nilsson.
 
Kopia från husförhörslängden för Storön, Nederkalix 1770-1805

Israel Nilssons bomärke vid köpet i mars 1801.

I slutet av 1801 gifte Israel om sig med Maria Eriksdotter (1766-1833) från Kälsjärv och i äktenskapet föddes barnen Erik Magnus (1802-1803), Olof (1804-1890, Kukkola i Karl Gustav, nämndeman och sexman) och Fredrika (1806-1847, gift 1832 med sjöman Johan Sarelius i Haparanda). Något tidigare det året hade Israel blivit ägare till hemmanet nr 3 Kaupi med 1/8 mantal i Lappträsk (Lappijerf) i Karl Gustav församling och familjen flyttade dit. I mantalslängden 1802 återfinns "Israel Nilsson Kaupila" (år 1801 ägde Olof Kaupila gården), men redan våren 1803 flyttade dem tillbaka till Nederkalix och Israel fick arbete som en av 13 sågdrängar på Björkfors finbladiga sågverk. Det förefaller som troligt att familjen behövde en inkomst för att försörja sig. Dock blev vistelsen där också kortvarig. 

År 1807 splittrades familjen med noteringen att samtliga utflyttade till ”Torneå” den 16 mars. Israel, Maria och deras gemensamma barn samt dottern Eva Maria återfinns i Kukkola, Karl Gustav. Åtminstone de två äldsta döttrarna placerades hos fosterföräldrar. ”Kajsa Lena” hos fastern Karin i Storön som var gift med soldat Sten (angavs som ”Svågersdotter” 1805–16 och är sannolikt identisk med pigan ”Cajsa Lena” som skrevs där ungefär fram till 1824). Elvaåriga Anna Lisa kom 1807 till sin mors halvsyster i Jock, Överkalix och blev med tiden mor till nio oäkta barn med den gifta husbonden Olof Brännvall (hon var min mormors mormors farmor mor och jag har skrivit ett separat inlägg om dem här på min blogg). För närvarande vet jag inte mer om barnen Eva Maria eller Fredrika (sistnämnda var piga i Haparanda 1828).

Kopia från husförhörslängden för Lappträsk, Karl Gustav 1784-1820Kopia från husförhörslängden för Björkfors, Nederkalix 1805-1815

I januari 1807 blev Israel insatt som soldat för roten nr 110 Stenudd i Kukkola. Han efterträdde den 40-årige Henrik Henriksson som var sjuk och fick avsked enligt Generalmönstringsrullan 1805 för Västerbottens regemente och 1.a Majorens Kompani. I februari 1808 var det Finska kriget (1808-1809) ett faktum. Ryssarna besegrades i början av kriget i Siikajoki den 18 april 1808 och i Revonlax den 27 april. Situationen såg ut att förvärras i juli 1808 och när svenskarnas reträttplan avslöjades, blev armén snabbt impopulär bland stadsborna. Enligt en notering i husförhörsboken tillfångatogs Israel Stenudd av ryssarna den 1 juli samma år. Kompaniet med flera kompanier stred då i Itkoniemi. Efter striden där rapporterades 16 man saknade, bland annat nr 89 Halmkrona från 1.a majorens kompani, men däremot inte Stenudd (Västerbottens Regementes historia C A Bergenstråhle 1917). Så kanske var uppgiften om att Israel tagits tillfånga inte riktigt korrekt eftersom det var en andrahandsuppgift till prästen.


Kopia från husförhörslängden för Kukkola, Karl Gustav 1784-1820

Majorens kompani hörde till Savolax infanteriregemente, 4.e brigaden som var i Savolax.  Brigaden stod sedan 1806 under befäl af öfversten grefve J. A. Cronstedt, tillika chef för Savolaks infanteriregemente och deltog med utmärkelse i hela kriget i Finland och i Västerbotten 1808-09 (Källa). Efter slaget vid Oravais den 14 september 1808 avtog arméns stridsvilja snabbt. Enligt avtalet i Olkijoki den 19 november 1808 lämnade den svenska armén Uleåborg vid reträtten den 29 november. När ryssarna dagen därefter marscherade från tullen i Limingo in i staden rådde det bestört dödstystnad. 

I mönstringsrullan från den 8 april 1810 står följande notering för Israel Stenudd: "Efterlämnad sjuk på lasarett i Uleåborg vid reträtten därifrån". I en rapport daterad 21 november sägs att 149 sjuka soldater i Livbataljonen, där Torneå kompani ingick fanns på sjukhuset och 3 noteras som "efterblivna". Kanske hörde Israel till en av dessa tre och avled sannolikt kort därefter. 

En stor del av den Finska armén var inlagd i kvarter i Torneåtrakten. Hundratals soldater dog under förfärliga omständigheter i tyfusepidemier och dysenteri. I ett brev i december 1808 skrev en officer: ”i vår få vi söka Finska armén i kyrkogårdarna här i kring" (Källa). Antagligen avled Israel Stenudd i någon av dessa eller någon liknande sjukdom i slutet av krigsåret 1808 i Uleåborg. Någon närmare uppgift om detta har inte påträffats och Israel finns inte i dödboken för Uleåborg. Resultatet av kriget blev förödande för Sverige som förlorade den östra rikshalvan. Den svenska armén hade förlorat mer än 1 200 man i döda, skadade och krigsfångar, och ryssarna förlorade omkring 900 man.

Utsikt över Uleåborg vid tiden för kriget >>Kopia från Generalmönstringsrullan 1810 och 1811 i Haparanda Förste Majorens Kompani

Kopia från mantalslängden 1810 för soldathustrun Maria Stenudd, Kukkola

I mantalslängden 1808 återfinns soldathustrun Maria Stenudd i Kukkola och för år 1810 står notering "man död Enkan 44 år mycket fattig" med barnen Eva och Fredrika. Maria återfinns i mantalslängderna även år 1811 och 1812, då som soldatänka tillhörande "allmosehjon" med barnen Fredrika och Olof, samt 1813. Det var säkert tufft för henne med vetskapen att maken hade avlidit i krigets slutskede och att ensam försörja de minsta barne. 


Soldatnamnet Stenudd kom att bli Israels ättlingars efternamn genom sonen Olof. Det finns en muntlig berättelse inom släkten som berättar att släkten Stenudds stamfader (Israel) stupade i slaget vid Oravajs 1808 samt att han dog på ett ryskt krigssjukhus i Uleåborg. Sonen Olofs Israelsson Stenudds son; Israel Stenudd (1828-1886) blev sedermera kronolänsman i Pajala. Brodern Per Olof Stenudd (1833-1908) var gästgivare och ordförande för Karl Gustav socken.
Bröderna Israel (1828-1886) och Per Olof Stenudd (1833-1908).
Foton från Margareta Takahashi 2009.


Sidan senast uppdaterad: 2017-12-22

Kommentarer

 1. Hej - intressant läsning. Israel Nilsson född 1771 är min morfars morfars far. / Anna Bernhard

  SvaraRadera
 2. Hej Anna. Kul att du också härstammar från Israel. Är det via sonen Olof eller Nils?

  SvaraRadera
 3. Hej! Nils Orädds dotter Anna Emelina är mor till min morfar Sven Axel Johansson, född 1881. Anna Emelinas äldsta syster fick en dotter, Josephina. Josephina emigrerade till USA och gifte sig med Andrew Haapala som emigrerat från Finland. Nyligen fick jag kontakt med deras barnbarns barn! :-)

  SvaraRadera
 4. Om Josephinas barn går det att läsa i denna FB-grupp:
  Descendants of Andrew Haapala (1846-1928)
  Christer - kan du räkna ut hur vi är släkt? Jag får det till att du är sjumänning med mina icke existerande barnbarn. (Min bror har tre barnbarn däremot.) :-)
  MVH Anna Bernhard

  SvaraRadera
 5. Jag ska försöka kolla på det. Jag har nu startat en Facebook-grupp: Ättlingar till Israel Nilsson Stenudd.

  SvaraRadera
 6. Kul! Den ska jag gå med i. :-)

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Per Markström i Alter

Förfäder i Lahnasuando

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby