Sjulsmarksanor

Mina förfäder härstammar sedan lång tid tillbaka från den idylliska jordbruksbyn Sjulsmark i nuvarande Norrfjärden och Piteå kommun. Här nedan presenterar jag 16 släktled som härstammar från Sjulsmark 4 "Swiddja" (Svedjan) och sedan 1710 från Sjulsmark 2 (Backen). Swiddja är vackert belägen mot sydvästra sidan av Ollesberget. Backen flyttades på 1800-talet till nuvarande plats längst nordost i byn och ägs av bröderna Berglund som fortfarande driver jordbruk (2013).Generation 1
Per Jonsson/Jåpson. Nämns första gången i 1557-års bågaskattelängd och var den första svedjebonde på Sjulsmark 4. Vid Älvsborgs lösen 1571 fanns det på gården 3 kor, 3 stutar, 6 får,  2 getter, 1 svin och 1 sto a 7,5 marks värde.  Ägde 5 pund koppar (Brage Lundström).Generation 2
Måns Persson, född omkr 1567, död 1619. Ägare 1591-1619 och uppgavs varit gammal båsman (båtsman) vid upprättandet av Älvsborgs lösen 1613 (Brage Lundström).Generation 3
Zachris Månsson, född omkr 1600, död 1630. Ägare sedan 1623. Gift med Barbro.Generation 4
Måns Zachrisson, född omkr 1630, död 1685. Ägare 1644-1688.Generation 5
Zachris Månsson, 1666-1717. Blev 1710 ägare till Sjulsmark 2 som hade varit öde 1696-1710. Gift 1687 med Britta Larsdotter 1664-1738.Generation 6
Måns Zachrisson, 1701-1763. Övertog hemmanet vid faderns och bara 16 år gammal. Indelt soldat för roten nr 120 Trögh för Sjulsmark nr 2, 7 och Rosvik 6 1720-1724 samt år 1742. Fick år 1731 tillåtelse att såga 192 bräder årligen och ägde ett av de fem största hemmanen i byn (Brage Lundström). Gift med Anna Persdotter 1700-1765 från Porsnäs 11 i Lakafors ("Låggers" och hennes far var född på Sjulsmark 7).Generation 7
Per Månsson, 1727-1797. Gift 1759 med Maria Nilsdotter, 1739-1809 från Roknäs.Generation 8
Johan Persson, 1762-1799). Ägare sedan 1790. Hade spritproblem enligt ett förmyndarprotokoll från år 1798 då han fick häradsskrivaren Johan Ol. Dyhr som förmyndare för sig och sin familj. Det slutade att gälla efter ett år då Johan hade bättrat sig. Sålde hemmanet Sjulsmark 2 Backen i januari 1798 och blev bosatta inhyses. Gift 1784 med Maria Johansdotter, 1762-1837 från Porsnäs 2 (Nyman). Johans bror Nils Persson, 1761-1834 ägde en del av Sjulsmark 2 och Johans måg, smeden Nils Antman bodde ett tag på Sjulsmark 2½ Skatan.Generation 9
Nils Johansson Markström, 1796-1865. Dräng och bosatt i Smedsbyn, Nederluleå en kortare tid och blev 1824 sågdräng på Hälleströms finbladiga sågverk i Piteå (grannbyn till Sjulsmark). Gift 1823 med Britta Maria Danielsdotter Knort (1793-1871), soldatdotter från Smedsbyn.Generation 10
Karl Fredrik Markström, 1830-1890. Sågdräng och åbo i Hälleström. Gift 1854 med Britta Katarina Falck (1823-1911) från Överluleå.Generation 11
Maria Karolina Markström, 1858-1933. Gift 1878 med Jonas Viktor Nyman (1854-1930) från Hälleström.Generation 12
Emma Karolina Nyman, 1890-1955. Gift 1916 i Öjebyn med Ernst Johan Öberg (1894-1955). Familjen flyttade till Hälleström 1923.Generation 13
John Einar Öberg, 1917-1996. Gift 1939 med Ronny Bergdahl (f.1921).Generation 14
Ulf ÖbergGeneration 15
Christer ObergGeneration 16
Isabelle och Anton ÖbergSidan senast uppdaterad: 2018-06-20
       

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla