Förmyndare för fylleri

I ett förmyndarskapsprotokoll daterat 19 januari 1798 framgår att min förfader, bonden Johan Persson (1762-1799) i Sjulsmark, Piteå fick häradsskrivaren Johan Ol. Dyhr som förmyndare för sig och sin familj. Orsaken var att Johan var känd för fylleri och hade försummat sin egendom. Han och hustrun Maria Johansdotter (1762-1837) hade nämligen just sålt hemmanet (13 januari), Sjulsmark nr 2 för 333 Riksdaler och 16 Skillingar Specie till Christoffer Johansson och hans hustru från Kopparnäs. Det här var Johans hemgård som han blivit ägare till år 1790 och där bodde även föräldrarna på fortsatt undantag. Som förbehåll skulle de behålla en åkerremsa av nybruket "öst i berget" och framför gården på östra sidan, samt till äng den slåtter som var nedanför åkerskiftet "öst i åkern" och framför gården, hälften av Grubbänget samt på västra ändan av holmen om en sommarskrinda hö årligen. Till boningsrum skulle de få begagna lillstugan förutom kammaren, jämte halva kammaren innanför köket i den större byggnaden, härbret samt gamla fårhuset och hölador vid gården. De satte även upp ett förbehåll så att sönerna Johan, Anders, Nils och Karl skulle ha möjlighet att återköpa hemmanet om någon av dem så önskade. I övrigt så skulle de nya ägarna få tillträda hemmanet kommande vår och de fick det tredje uppbudet (dvs. fastebrev eller lagfart) den 18 januari 1799.Avskrift av förmyndarprotokollet:
S: D: Emedan det är allmänt kunnigt och uppenbart huruledes Bonden Johan Pärsson i Sjulsmark beständigt öfwar fylleri och dryckenskap derigenom har förslösar sin egendom till hustru och Barns yttersta lidande det gemväl sig yppat at Johan Pärsson nyligen såldt sin fastighet samt ----- ----- köpe skillingen till enahanda dårskap utan att ha -----  # uppå Pär Nilsson Korprals härom gjorda erindran             Rn skäligt at ställa Johan Pärsson under förmyndare och blev till Curator förordnad Herads Skrifvaren ---- Johan Dyhr, ------ -------- Johan Pärssons rätt och bästa vid alla tillfällen at ----- och bevaka.

Förmyndarprotokoll 19 januari 1798

I september 1797 hade en inteckning i hemmanet blivit gjord för en skuld på 83 Riksdaler och 16 Skillingar enligt en daterad revers 16 juni. Den 25 juni tillkom 7 Rdr, 29 Skillingar och 10 Runstycken och därmed blev den totala skulden 90 Rdr, 45 Skillingar och 10 Runstycken.


Efter ganska precis ett års förmyndarskap skrevs ett nytt protokoll daterat 26 januari 1799: "Emeda Johan Pärsson i Sjulsmark numera förer en anständigare lefnad pröfvar Härads Rätten skjäligt ändtlediga Härads skrifvaren välbetrodde Johan Ol. Dyhr ifrån det förmyndarskap honom för bemälte Johan Pärsson varit updragit må Johan Pärsson tills vidare och på försök förestå sig sjelf och sitt gods vårda".Förmyndarskapet varade alltså i ett år och påverkade antagligen Johan ganska hårt eftersom han inte fick förestå sig själv och sin familj. Tyvärr avlider Johan mellan hösten 1799 och våren 1800, bara 37 år gammal men han saknas i dödboken. I kommunionslängden står antecknad död för Johan i 1799-års kolumn och i mantalslängden för år 1800 står hustrun Maria som änka. I husförhörslängden 1789-1806 står också noteringen död. Det är därför okänt hur Johan avled, men det är nog inte omöjligt att det åtminstone hade något samband med hans fylleri?


Förmyndarprotokoll 26 januari 1799

Urklipp från husförhörslängden 1789-1806

Sönerna tog sig efternamnet Markström efter deras farbror Per Persson Markström (1772-1804) som var sjöman sedan 1795 och ägde också en del av Sjulsmark nr 2 som han sålde till den äldsta brodern Nils hösten 1801. Sonen Johan (1792-1858) var bland annat nybyggare i Grundträsk 1826, sonen Anders (1794-1865) bodde som ogift i Sjulsmark och Nils (1796-1865), som var min farfars mormors farfar var sågdräng och åbo i Hälleström. Den yngsta sonen Karls (f.1797) öde har jag ännu inte lyckats utreda. I familjen fanns även dottern Britta Stina (1787-1839), gift med smeden Nils Antman från Antnäs.

Erik Magnus Markström (1838-1918), son till Johan Markström (1792-1858)

Källor:
Piteå tingslags häradsrätt AII:5 (1786-1798) Bild 4920 (AID: v367861.b4920, NAD: SE/HLA/1040135)
Piteå tingslags häradsrätt AII:6 (1798-1800) Bild 720 (AID: v367862.b720, NAD: SE/HLA/1040135)
Piteå tingslags häradsrätt AII:5 (1786-1798) Bild 4700 (AID: v367861.b4700, NAD: SE/HLA/1040135)


Senast uppdaterad: 2018-06-20

Kommentarer

  1. Tack för att du lagt ut dessa historier, det är väldigt kul att få läsa om sin släkt! :)

    SvaraRadera
  2. Tack för det Robert! Är Johan Persson din förfader också?

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla