Boden nr 1 i Överluleå

Åren 1831-1835 var min Fm Ff Ff Lars Petter Bergdahl (1805-1888) ägare till en del av hemmanet Boden nr 1 inom Överluleå församling. Därefter bodde han inhyses med sin familj i Boden och var snickare. Hustrun Anna Kristina ("Anna Stina") Nilsdotter (1815-1892) var född på gården som hade varit i hennes förfäders ägor åtminstone sedan år 1642. För ett antal år sedan gjorde jag en sammanställning för ägarna av hemmanet Hemmanets mantal var på 21/64 år 1696 och 1704 och mantalet var detsamma fortfarande år 1831 då hemmanet delades i tre delar mellan tre syskon.


Boden nr 1 (21/64 mantal) under 200 år (1642-1840)

Hemmanet Boden nr 1 var beläget vid nuvarande Björknässkolan och ungefär på den plats där Överluleå kyrka byggdes. Gården lär ha rivits under andra delen av 1800-talet.

Hemmanet innehas åren 1642-1648 av Per Olofsson som enligt roteringslängden 1637 då var 39 år och alltså född omkring 1598. På hemmanet finns även en dotter noterad åren 1645, 1647 och 1648. Åren 1649-1656 stod Per Persson för hemmanet och han var sannolikt en son till den föregående ägaren. Åren 1659-1665 stod pigan Kerstin för gården och hon var troligen en dotter till Per Olofsson.

Namnet Per Persson återkommer (kan även vara en son till den förre) som ägare åren 1667-1675. År 1674 står även Enok Enoksson tillsammans med Per Persson som ägare på hemmanet och även en knekt och knekthustru finns noterade. Enok hade sannolikt gift sig med pigan Kerstin som stod för hemmanet fram till 1665. År 1678 stod ”Enoks Kerstin” för gården och hon anges som knekthustru 1679.

Urklipp från mantalslängden för år 1674 där Per Persson och Enok Enoksson återfinns som nr 5.

Åren 1680-1683 står Enok Enoksson för hemmanet med sin hustru och en dotter. Pigan Brita stod för hemmanet 1685 och nu anges 2 döttrar på gården. Hon är sannolikt den Britta Enoksdotter som senare gifter sig med Jöns Olofsson. "Enoks Kerstin" ser ut att återkomma åren 1690, 1694 och 1695. Kerstin dog mellan åren 1695-1704, varefter Enok gifte om sig med Karin Jönsdotter.

Jöns Olofsson, måg till Enok Enoksson stod för hemmanet 1696-1703 och han gifte sig omkring 1695 med Britta Enoksdotter. Jöns torde ha avlidit 1703-1704 då svärfadern ”Gamle Enok Enoksson” återigen står för hemmanet, vilket han gjorde fram till år 1710. Åren 1712-1714 stod "hustru Karin Enok Enokssons" för hemmanet. År 1716 stod Karin Enoksdotter för hemmanet. År 1718-1720 stod systern Margareta Enoksdotter för gården.

Ägarna fram till år 1840

Anna Enoksdotter (1704-1759) blev sedan ägare till gården. Hon gifte sig första gången år 1723 med soldaten Johan Olsson Ek (1700-1735). Anna gifte om sig år 1737 med soldaten Mats Ersson Lång (1712-1788), vilken blev ny ägare till hemmanet. Därefter blev Anna och Mats son Lars Matsson (1746-1777) ägare till hemmanet. Lars drunknade i Bod-forsen, endast 31 år gammal. Dottern Katarina Larsdotter (1776-1841) gifte sig med Nils Nilsson (1774-1837) som blev ny ägare till gården fram till år 1831.

År 1831 sålde Nils och Katarina sitt hemman och det delades mellan deras tre barn. Ur småprotokoll för vårtinget 1831 framgår att hemmanet Boden nr 1 (21/64 mantal) den 28/4 överläts 2 april 1831 till sonen Nils Nilsson (1809-1874) som blev ägare till 5/32 mantal, samt döttrarna Anna Stina (1815-1892) för 70 Riksdaler Banco och Ester (1818-1892) som blev ägare till 11/128 mantal vardera. 

Anna Stina gifte sig år 1831 med Lars Petter Bergdahl (1805-1888) från Bredåker. I mantalslängden från år 1835 för Boden 1 (21/64 mantal) framgår att Nils Nilsson ägde 5/32 och Lars Petter Bergdahl ägde 11/64. Ur småprotokoll för Överluleå framgår att L. P. Bergdahls hemmansdel blev intecknad på grund av en skuld den 24/9 1835. Sannolikt frånträdde familjen Bergdahl hemmanet redan under hösten 1835 eller under 1836 och därefter bodde familjen inhyses i Boden. I mantalslängden från år 1840 framgår att Nils Nilsson ägde 3/32 mantal, häradsskrivaren Gustaf Öqvist ägde 1/16 mantal. Av 11/64 mantal ägde Isak Stoltz 11/128 mantal (tidigare L. P. Bergdahls hemmansdel) och resterande 11/128 mantal ägdes av Nils Petter Nilsson, som var gift med Ester Nilsdotter. Lars Petter Bergdahl står här upptagen som inhyses och utfattig.


Mer om Enok Enoksson (1635-1715) från Persön
Enok var född omkring år 1635 i Persön 10. Han gifte sig med Kerstin (Persdotter?) från Boden 1 i början på 1660-talet och blev på så sätt ägare till Boden 1. De hade åtminstone dottern Britta (ca 1661-1741, Boden 1). Dottern gifte sig omkring 1695 med Jöns Olofsson (troligen död 1703/04) som blev ägare till hemmanet Boden 1. Enok Enoksson gifte om sig alldeles i början av 1700-talet med Karin Jönsdotter, född omkring (1671-1749). Ur begravningsboken framgår följande för Karin: (”Född år 1671, Fadren Jöns Isacsson, Modren Hustru Sisla N:dotter ifrån Afvan. Dödde d: 10 Maii, begrofs d: 20 Dito på Kyrkiogården. Lefvat i 78 år”). Enok hade även två yngre döttrar, Karin (troligen född omkring 1701 och möjligen var Karin hennes mamma. Dottern Karin stod för hemmanet år 1716) och Margareta (stod för hemmanet åren 1718-1720). Med sin andra hustru Karin fick Enok följande barn: Anna (1704-1759 i Boden 1, se ovan), Maria (1706-), Beata (1709-1784, Boden), Britta (1711-1711) och Marta (1712-1713).

Enok Enoksson var även soldat på roten Ripa (Rupa). Erik (Enoch) Enochsson Rupa - Persöhn-Bodan. Antagen 1665. Lejd av Anders Andersson i Bodan (ska vara Boden). Hemma 1667-1672. Göteborg 1675. Stockholm 1676; ant; sjuk i Göteborg. Kristianstad 1677 i Bygdeå kompani. Åby fältläger augusti 1678. Torneå kompani 20/3 1677 i Kristianstad.

Enoks far var bonden Enok Hermansson i Persön 10, vilken enligt roteringslängd från år 1637 var född omkring 1607. Han var gift med Britta Andersdotter och de hade åtminstone sönerna Nils, Enok (se ovan) och Per. Enok kan möjligen ha varit en son till Herman Olofsson i Persön som åtminstone var nämnd fram till år 1635 i skattelängder. Hemmanet Persön 10 övertogs av sonen Per Enoksson år 1667.

Sonen Nils var också soldat för roten Rupa (Ripa). Antagen 1655. Avgått 15/5 1690, avsked gammal o oduglig. Går för fader Enoch Hermansson i Persöhn. Hemma 1667-1672. Under Luleå silverbruk 1669-. Kristianstad 1677 i Bygdeå kompani. Åby fältläger augusti 1678. Åhus 1678. Ystad 1679. Stralsund 1680. Luleå 1683. Göteborg 1689-1690. Niuter boskapspeng 1679-1680, 1681, 1682 och 1683.

Sonen Per var soldat i Persön. Antagen februari 1678. Utbytt 4/7 1683. Går för eget hemman i Persöhn. Niuter boskapspeng 1679-1680, 1681-1682, 1683. Per Enochsson i Persöhn undertecknad 24/2 1680; Sielf soldat, hustrun på hemmanet medh syster och fyra små barn utan någon manshielp, tre koor, mycket giäldbunden och fattigh.


Källor:
Mantalslängder, husförhör, födelse- vigsel- och begravningsböcker, Ulf Larsson, Leif Boström, avskrift Västerbottens regemente 1667-1695 Livkkompaniet. K. Mossberg.

Senast uppdaterad: 2013-08-12.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla