Om en åboänka i Alterdalen

samband med åboänkan Brita Maria Berglunds (1839-1931) födelsedag i maj 1930 i Holmträsk, Norrfjärden publicerades en artikel om henne med ett foto i Pitetidningen. Det ger en intressant bild av hur kvinnans liv kunde se ut i Alterdalen: ”Att vara änka med sex barn och bebo ett åboställe är ej någon dans på rosor. Emedan åbostället var litet och änkan en kvinna med "karlatag" skötte hon detta utan manlig hjälp. Hon körde om sommaren tackjärn från Altersbruk ner till Harrbäcken. Ej heller räddes hon för att tillsammans med män grusa och iordningställa vägarna. Väl följa de moderna feminina varelserna sina maskulina fränder i ett och annat men tackjärnskörning och landsvägsgrusning äro yrken som ej locka. Men den tidens folk voro av kärnvirke. Trots sina 97 år har den gamla ej ännu behövt söka läkare. Sedan ett par år är hennes synförmåga i avtagande men eljest äro hennes sinnen i gott behåll.” Maria uppgavs som 97-åring, född 21 maj 1833 och samma år angavs i senare husförhörslängder. Däremot var hon enligt födelseboken född den 20 maj 1839.

Brita Maria var född på nybygget Pite-Altervattnet i Älvsbyn och var en faster till min farmors farmor. Hon hade gift sig 1865 med åbon (arrendatorn) Johan Christoffersson Berglund (1816-1885) och i äktenskapet föddes åtta barn. I artikeln finns även ett litet foto på Maria, äldsta dottern Emma Lundgren f.1865, dotterdottern Edit f.1895 samt hennes dotter Judit. Brita Maria Berglund slutade sina dagar den 30 januari 1931 i Alter Holmträsk 14:3.

Brita Maria, Emma, Edit och Judit.Bild från Piteå-tidningen 26/5 1930
Senast uppdaterad: 2013-11-29

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk