Farfars farfars far

Johan Olofsson ÖbergDet är tack vare min farfars farfars far som Öberg är mitt efternamn. Han hette Johan Olofsson Öberg och var född den 15 oktober 1824 i Lakafors (Porsnäs 11:3) i dåvarande Piteå landsförsamling i Norrbotten. Föräldrarna hette Olof Olofsson Åström (1783-1862) och Katarina Helena Olofsdotter Öberg (1782-1865) och fadern hade varit sjöman för utrikes sjöfart tidigare under några år. Johan växte upp med två äldre systrar Anna (1813-1897) och Katarina Helena (1816-1897) samt brodern Olof Nicklas Holmgren (1823-1899). Det fanns även en äldre bror Olof Åström (1806-1834) som var född före föräldrarnas giftermål och han flyttade till Stockholm 1828 efter att ha varit dräng under ett antal år.


Urklipp från födelseboken 1824 för Johan.
Gården i Lakafors uppförd av Olof Åström omkring 1815.

År 1840 bytte familjen sitt hemman mot det större Porsnäs 1:2 och fick även betala en mellanskillnad. Denna gård skulle senare bli det så kallade kyrkhemmanet i den nya Norrfjärdens församling. Strax efter 20-årsdagen tog Johan ut en flyttattest till Haparanda i Nedertorneå och han återfinns där som "Johan Olofsson Öberg". Lite tidigare samma år hade hans kusin Lars Vilhelm Öberg också flyttat dit. Där stannade Johan i två år innan han flyttade tillbaka hem. Det var alltså i samband med att han flyttade dit som han började använda sin mors släktnamn Öberg. Johans morfars far, riksdagsmannen Anders Olofsson Öberg (1720-1771) i Kopparnäs hade börjat använda namnet Öberg troligen redan runt år 1741. Johans morfar hette Olof Andersson Öberg (1750-1835) och var både kyrkvärd och Hovinköpare (inköpare av vilt och skinn till det svenska hovet).

Urklipp från förhörsboken för Nedertorneå.
Sommaren 1848 gifte bondsonen Johan Olofsson Öberg sig med bonddottern Britta Magdalena Andersdotter i Håkansön, född 10 januari 1823. Hennes faster var gift med Johans morbror i Kopparnäs och deras barn var alltså kusiner med Johan och Britta. I december 1848 skrevs köpehandling för hennes hemgård Håkansön 17:5, som de köpte för 800 Riksdaler Banco. Johan fick lagfart i oktober 1849. I äktenskapet föddes barnen: Anders (1850-1926), Johan (1852-1870), Olof Albert (1853-1872), Jonas August (1855-1896), Viktor (1857-1931), Nils Petter (1860-1919, min farfars farfar) och Britta Johanna (1862-1936).

Urklipp från vigselboken 1848.
Urklipp från förhörslängden 1861-1870

Under 1860-talet inträffade flera års missväxt och det påverkade den naturahushållande befolkningen mycket hårt. För att klara sig blev många tvungna att skuldsätta sig. Sannolikt var det detta som förorsakade Johan Olofsson Öbergs personliga konkurs, vilken tyvärr var ett faktum i slutet av nödåret 1867. I den omfattande konkursakten kan man se hur skulderna hade ökat och det fanns så många som 19 fordringsägare. En värdering av familjens egendom gjordes i februari 1868 och värdet blev 3000 Riksdaler Riksmynt, medan skulderna uppgick till 4954. Skulden var alltså närmare 2000 Riksdaler. Johan var långtifrån ensam att drabbas såhär hårt av nödören, bonden Johan Öhman fick också gå från sitt hemman (Håkansön nr 5) av samma orsak 1869. Fyra ytterligare bönder i samma by blev bosatta inhyses vid samma tid.

I juli 1868 såldes hemmanet på offentlig auktion och det var Johans bror Olof N. Holmgren som gav det vinnande budet. Året därpå sålde han hemmanet till nya ägare och kvar på gården blev Johans svärmor Sara på undantagsförmåner till sin död 1883. Den fina mangårdsbyggnaden och sommarstugan står fortfarande kvar och dagens adress är Porsnäsv 9.

Familjen Öberg blev bosatta inhyses i Håkansön, dvs. på annans ägor. Nu kunde dem inte längre försörja sig på jordbruk utan de blev tvungna att arbeta för deras försörjning. Sönerna Johan och Olof Albert dog som unga 1870 och 1872 och i januari 1874 avled Johans hustru Britta, strax före 51-årsdagen. Det finns inga angivna orsaker till dödsfallen. I den äldsta bevarade avräkningsboken för Munksunds Sågverks AB år 1873 återfinns Johan och sönerna Anders, August, Viktor och 13-årige Petter. De jobbade på brädgården med att sortera, justera, lasta bräder och plank. Sammanlagt tjänade de fem familjemedlemmarna 1507 Riksdaler Riksmynt det året. Där skulle dem arbeta under lång tid framöver. I ett sammandrag av arbetslistor över såg- brädgårds- och dagsverksarbetare 1897, återfinns Anders Öberg med bostadsort Munksund, Viktor och Johan Öberg i Håkansön samt Petter som då bodde i Öjebyn. Detta verkar ha varit det sista året som Johan jobbade och han var då 73 år gammal.

År 1895 köpte sonen Viktor jordlägenheten Håkansön 16:8 för 220 kr av hemmansägaren Johan Oskar Andersson och då skrevs även Johan och den då ännu ogifta systern Britta där. Fastigheten är idag belägen på Lindkvistvägen en bit från E4:an och Norra Altervägen som går genom Norrfjärden. Samtidigt med detta sålde Johan nedanstående lösegendom till Viktor för 300 kr och därför är det rimligt att anta att Johan hade bott där sedan tidigare:

”All befintlig huslig åbyggnad som finnes uppförd å den jordafsöndring som köparen af J O Andersson i Håkansön sig tillhandlat enl. afhandling af denna dag, bestående af En stugubyggnad, En spantrat uthusbyggnad och hemlig hus samt en Hyllskåp och en bänkkista i björk. Allt för en öfverenskomen och medelst utgifven förbindelse betald köpesumma af Trehundra (300) kronor och fästes vid köpet dessutom följande vilkor:
1o åligger det köparen att i min återstående lifstid förse mig med försvarlig föda, Kläder och omvårdnad och efter ändat jordelif en anständig jordafärd.
2o Skall jag förutom ett fritt vistande hvarhälst inom gården till enskildt boningsrum ega gagna kammaren i mannbyggningen som skal förmedelst eldning behörigen varmhållas och
3o Förbehålles att utom köparens vidare hörande söka och vinna laga inteckning uti köparens jordafsöndring om vidd under hemmansdelen 1/16 de dels mantal No 16 i Håkansön, till säkerhet för förestående försörjningsvillkors behöriga fullgörande; försäkras Håkansön den 11 Februari 1895.

Johan Olofsson Öberg [bomärke] (Säljare). Med förestående köp till alla delar nöjd till efterlefnad förbunden, försäkras. Ort dag som ofvan. Wiktor Öberg (Köpare). Bevittnas af oss på en gång närvarande: F. A. Bäckström, C. E. Öqvist." 

 


Det finns ett fint porträttfoto eller så kallat visitkort som avbildar Johan Öberg då han var högst 67 år gammal. Fotografen Agnes Wikström i Piteå var verksam i Piteå 1884–91 och flyttade till Nederluleå. Den här typen av foton togs i 12 exemplar och senare i sex exemplar. Johan hade klätt upp sig i vit skjorta med slips, byxor och vadmalsrock. Antagligen var det vinter med tanke på att han hade varmare kläder på sig. Ett av dessa foton hade min farfar i en oval svart ram och det var när jag fick reda på att det var hans farfars far som jag började forska kring honom. Det finns också ett äldre foto som jag också tror föreställer Johan och bör vara från mitten eller slutet av 1870-talet. Fotografens namn saknas men samma typ av bord förekommer hos Fredrika Bergström, fotograf i Piteå sedan 1864. Kanske var det hon som hade tagit fotot som fanns i barnbarnet Ruths album bland många andra släktfoton. Vid en jämförelse tycker jag att man kan se tydliga likheter med ett lite kantigt ansikte, formen på munnen och ögonen, hårfästet och händerna. 

Johan Öberg
Troligen äldre foto av Johan Öberg
J. A. Öberg
Viktor Öberg
N. P. Öberg
Britta Öberg
Den 11 december 1908 avled inhysesmannen Johan Olofsson Öberg och han blev 84 år gammal. En bouppteckning gjordes i mars 1909 och Johans lösegendom värderades till blygsamma 48,85 kr och efter skulder fanns det kvar en behållning på 27,67 kr. Den 30 december 1909 hölls en auktion av ägodelarna mellan barnen och August Nordgren (förmyndare för den avlidne sonen Augusts dotter Ruth). Arvet utgjorde 200 kr per person, men det som fanns att utdela och skifta var endast 31,18 kr och därför blev det en brist för samtliga arvtagare. Anders ropade in saker för 325 kr, Viktor för 1255 kr, August Nordgren för 660 kr, Petter för 435 kr och Karl Öqvist för 440 kr. Den totala summan för auktionen blev 3115 kr.


Senast uppdaterad: 2014-07-28


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk