Nils Bergdahl gräver guld i Colorado

Nils Olof Bergdahl (1866-1922) var min farmors farfars bror som 1887 emigrerade till USA. Efter några år börjar han jobba i guldgruvorna i Colorado. När jag hittade uppgift om att han år 1900 satt som straffånge tog jag kontakt med Colorado state archives och beställde ett utdrag om hans brott och straff. Det här var mycket intressanta uppgifter och även med ett så kallat "mugshot" foto på honom. Det här blev min pappa också intresserad av och betalade gärna för beställningen, vilket jag tyckte var särskilt kul. Det här är min berättelse om Nils Olof.

Nils Olof eller "Olle" som han kallades föddes i november 1866 som torparson till snickaren N. P. Bergdahl och hustrun Albertina Kristina i Ale, Nederluleå i Norrbottens län. Han tjänar som dräng hos sin mosters familj på Alvik nr 1, men flyttar som blivande 18-åring åter hem i oktober 1884. År 1887 närvarar han vid första årets beväringsmöte med inskrivningsnumret 58 177/1887. Sedan står det i husförhöret att "han vistas i Amerika. borta i 8 år" och 1894 överförs han till boken över obefintliga som arbetare. 

Nils Bergdahl foto Aplington
Council Grove, Kansas omkring 1887
N. O. Bergdahl reser 1887 till USA, men utan att ta ut en flyttattest. Den 1 juli lämnar han Köpenhamn med fartyget Indirekte och slutdestinationen för resan är Council Grove i Morris County i delstaten Kansas. Bergdahl anländer till hamnen i New York den 25 juli med ångaren City of Montreal från Irland (fartyget förstördes för övrigt i en brand till sjöss i augusti samma år, men besättning och passagerare kunde räddas). Den äldre brodern Johan Axel eller "John" som han heter i USA efter sitt första dopnamn Johan, hade 1883 kommit till Council Grove. Även Olle ändrar sitt namn för att bättre anpassas till det nya livet i Amerikat och det blir "Nels" efter Nils. Här vistas bröderna ungefär till 1890 då de skiljs åt. "John Berdahl" flyttar med sin fru och deras två söner till Oregon som jordbrukare, men "Nels" flyttar troligtvis samtidigt till Colorado och för honom är det nog den nystartade guldepoken som lockar honom dit. 

I en notis i dagstidningen San Miguel Examiner 11 juni 1898 berättar följande: "Nels Bergdahl who formerly worked here in the mines, came over from Ouray Thursday, where he has spent the past year, and expects to accept a position in Gold King basin". 

År 1899 är Nels Bergdahl gruvarbetare i San Miguel County i guldgruvorna i Cripple Creek område. Guld hittades i bergen bakom Pikes Peak 1891 framförallt i de största städerna Cripple Creek och Victor som ligger cirka 70 km sydväst om Colorado Springs. Det fanns även mindre städer som hörde till the Cripple Creek gruvdistrikt. De flesta gruvarbetarna bodde i tält eller enkla timmrade stugor, arbetsdagen började i gryningen och lönen var ungefär $3 per dag.

I Census 1900 återfinns den då 33-årige gruvarbetaren Nels Bergdahl i Canon City, Fremont County i Colorado som ligger öster om San Miguel. Det visar sig att han sitter som straffånge på anstalten Colorado Penitentiary. Han är amerikansk medborgare, kan både läsa och prata engelska. I Colorado State archives finns hans brott och straff dokumenterat med ett fotografi eller så kallat "mugshot". Själva bakgrunden framgår i en notis i dagstidningen The Telluride Journal den 4 februari 1899 med rubriken: "Miners captured with stolen ore". Det står bland annat såhär i notisen: "On their way to town with over a thousand dollars worth of gold when an officer meets them. For several days Chas. Anderson, a miner in the Smuggler-union, and Nils Bergdahl, an ore sorter on the same property, have been under suspicion of having stolen ore in their possession. Saturday night, just after supper, they started for town, and there was reason to believe that they carried the rock with them. Marshal Beach Cramer was called up by telephone and asked to intercept them. He went to Pandora and just as the men reached the foot of the hill above the railroad crossing he arrested them and found on their persons 54 pounds of very rich gold rock, pockets of which are of frequent occurrence in the Smuggler vein, the estimated value of which is between 1,200 and 1,400 Dollars. The men were brought to town and placed in the county jail. Monday they were taken before Justice Holmes for a preliminary hearing, but a continuance was taken until Wednesday at 10 o´clock when they were bound over to await the May term of the district court. The evidence against the men seems to be convincing and it is generally predicted that they will receive a good long term in the penitentiary, the hope being entertained that advantage will be taken of the opportunity to set an example that may serve to check the promiscuous stealing of ore, an industry that is growing not enormous proportions in this vicinity."

I en notis den 10 februari 1899 framgår följande: "Ore thieves have been stirring up quite a rumpus over at Telluride , and the Smuggler-Union claim, to be out several hundred dollars worth of gold ore in consequence. Chas. Anderson and Nils Bergdahl are under arrest, having been captured with gold ore and specimens upon them amounting in value to $ 1 400."

Den 12 juni 1899 döms Nils Bergdahl till 18 månaders fängelse för "Grand Laren receiving stolen gods", dvs. häleri. Utöver Nils döms gruvarbetaren Charles Anderson 38 år från Sverige som får två år för samma brott och den 30-årige barberaren Merritt W Moore får tre år för "Grand Laren och breaking jail", Gruvarbetaren George Dean, 48 från Scottland får fem år för inbrott. 

Samtliga fyra ankommer till Colorado Penitentiary den 14 juni och Nils som får det kortaste straffet blir inskriven som fånge nr 4757. Han beskrivs såhär: 33 år, 5 fot och 7½ tum lång (dvs. 171 cm), grå ögonfärg, ljust hår, tobaksnyttjare och fadern uppges som "Nils Bergdahl Lule Sweden". Under kolumnen Marks, Scars and Remarks finns följande info: "Ruptured in left inguinal region. Small scar back of right hand. India ink marks "N. O. B. D." on left hand. Small scar left elbow. Small scar left side of neck. 2 Vac. marks on left arm". Han väger 143# (cirka 65 kg) och "short build" (d.v.s. kortväxt). Tatueringen bekräftar att det helt säkert är rätt person, Nils Olof Bergdahl. Brodern Oskar hade faktiskt också en tatuering O. B. D.  

Mugshot av Nils Bergdahl, Colorado 1899.

Beskrivning av Nils Bergdahl och hans egen namnunderskrift.


Nils Bergdahl blir villkorligt frigiven den 14 augusti 1900 och slutligen frisläppt den 11 oktober. Fadern Nils Petter Bergdahl hemma i Norrbotten avlider för övrigt på julaftonen 1900.

Väl ute i det fria igen så fortsätter Nels Bergdahl sin karriär som gruvarbetare och i the Daily Journal Telluride framgår att i oktober så är Nels delegerad till No. 6 Turkey Creek med James Morgan, Thomas Kelly och Pat Connell. I en notis från 23 januari 1904 framgår: "Nels Bergdahl left on Thursday for Ophir Loop to accept a position with the Silver Bell". En notis från nyårsaftonen 1904 berättar: "Having been disappointed in the values yielded by the ore he extracted from the Gold King ming, Nels Bergdahl has surrendered his lease on that property, and has accepted a position as miner in the Nellie Mine".

I slutet av april 1910 framgår att Nels Bergdahl och Chas Anderson är med i en överraskning hos familjen Andy Martin i Independence i Colorado som fick besök av en massa av deras vänner med mat och dryck. Det här framgår i en notis i tidningen Svensk-Amerikanska Western. Detta år tar guldruschen slut och antagligen är det därför "Nils Bergdahl" återfinns i Canada census i juni 1911 som gruvarbetare i kvartsgruvor i Yale Cariboo, British Columbia i närheten av Vancouver. Han uppges född i Sverige i november 1866, ogift, amerikansk medborgare och hade kommit till Canada samma år. Han står som huvudman i hushållet där sju andra män (fem svenskar och två norrmän) ingår och dessa hade också kommit till Canada detta år. Nils har inte påträffats i Census 1910 så flytten verkar ha haft ett direkt samband med den stora guldepokens slut och det borde inte vara någon tvekan om att det en och samma person. 

I Census 1920 återfinns Nils Bergdahl i Colorado, närmare bestämt i den lilla staden Independence i Teller County som gruvarbetare i guldgruvor. Det är väl rimligt anta att han arbetade några år i Canada innan flytten tillbaka till Colorado. Staden hörde till gruvdistriktet Cripple Creek. Nils äger nu sitt egna hem och är ogift samt uppges ha blivit amerikansk medborgare 1902.Nils återfinns i the Cripple Creek mortuary books som Bergdehl Nils Jan 1922, vilket bekräftar att han arbetar i någon av guldgruvorna i Cripple Creek området. Nils finns också i en bok av Cripple Creek District Museum med rubriken "Dead" där följande framgår: "Burgdahl Nils 3739 01/03/22 Pneumonia Died at Salida Colo". Nils Bergdahl dör alltså 55 år gammal i lunginflammation den 3 januari 1922 i Salida, Chaffee County väster om Canon City. Varje gruvarbetare hade ett nummer (mine number) och Nils hade nummer 3739. 

Nils Bergdahl förblev ogift och hade vistats 34 år i Amerika när han dör. Det finns ett foto av hans yngsta bror Walfred i Seattle, Washington tillsammans med en sittande man, som jag känner mig rätt säker på är Nils när jag jämför med det tidigare fotot. Det bör vara taget i början av 1910-talet. 


Brodern Walfred Bergdahl (1886-1970), Seattle och troligen är det Nils Bergdahl som sitter. 
Fotot är taget i Seattle, Washington troligen i början av 1910-talet.


Senast uppdaterad: 2021-04-21

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förfäder i Lahnasuando

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Per Markström i Alter