Guldgruvarbetaren Nils Bergdahl i Colorado

Nils Olof Bergdahl foto Aplington
Council Grove, Kansas omkr 1887
Nils Olof Bergdahl (1866-1922) var min farmors farfars ogifta bror som emigrerade till USA 1887. Efter några år kom han till Colorado och arbetade som gruvarbetare i guldgruvor. Jag har ägnat mycket tid åt att hitta mer uppgifter om honom och när jag hittade uppgiften i Census 1900 att han satt som straffånge kontaktade jag Colorado state archives och fick mot betalning dokumentation om hans brott och straff. Det var mycket intressanta uppgifter och här följer min berättelse om honom. År 1887 emigrerade torparsonen Nils Olof Bergdahl från Ale, Nederluleå till Nordamerika. "Olle" (Niels) reste från Köpenhamn, Danmark den 1 juli med fartyget Indirekte för vidare resa till Council Grove i Morris County i Kansas. Nils kom till New York den 25 juli med ångfartyget City of Montreal från Irland. Fartyget förstördes för övrigt i en brand till sjös i augusti samma år, men besättning och passagerare kunde räddas. Hans äldre bror Axel ("John") hade kommit till Council Grove fyra år tidigare och där vistades bröderna till ungefär år 1890 då de skildes åt. I husförhörslängden för Nederluleå noterades att N. O. Bergdahl tjänstgjort första året 1887, vistas i Nordamerika, borta 8 år. År 1894 blev han inskriven i boken över obefintliga. Möjligen var det militärtjänst som lockade honom eller kanske även brodern som kommit till Kansas.


Brodern John Berdahl flyttade med sin fru och två söner till Oregon runt år 1890 som jordbrukare och Nils flyttade troligtvis samtidigt till Colorado. Det var vid den här tiden guldepoken startade i Colorado och 1899 vistades Nils i San Miguel County som gruvarbetare i guldgruvorna i Cripple Creek området. Guld hittades i bergen bakom Pikes Peak 1891 framförallt i de största städerna Cripple Creek och Victor som ligger cirka 70 km sydväst om Colorado Springs. Det fanns även mindre städer som hörde till the Cripple Creek gruvdistrikt. De flesta gruvarbetarna bodde i tält eller enkla timrade stugor, arbetsdagen började i gryningen och lönen var ungefär $3 per dag.


I Census 1900 återfinns den då 33-årige gruvarbetaren "Nels" Bergdahl i Canon City, Fremont County i Colorado som ligger öster om San Miguel. Det visar sig att han då satt som straffånge på anstalten Colorado Penitentiary. Han var då amerikansk medborgare, kunde läsa, skriva och även prata engelska. I Colorado State archives finns hans brott och straff dokumenterat med ett fotografi eller så kallat "mugshot". Nils dömdes till 18 månaders fängelse den 12 juni 1899 för "Grand Laren receiving stolen gods", dvs. häleri. Han kom till Colorado Penitentiary den 14 juni och skrevs in som fånge nr 4757. Det var fyra personer från San Miguel som dömdes samtidigt och tre av dessa var gruvarbetare, varav två svenskar. Nils fick det kortaste straffet av dessa och han beskrevs såhär: 33 år gammal, 5.7½ tum lång (dvs. 171 cm), grå ögonfärg, ljust hår och fadern uppgavs som "Nils Bergdahl Lule Sweden". Under kolumnen Marks, Scars and Remarks finns följande noteringar: "Ruptured in left inguinal region. Small scar back of right hand. India ink marks "O. B D" on left hand. Small scar left elbow. Small scar left side of neck. 2 Vac. marks on left arm". Han vägde 143# (cirka 65 kg) och var "medium build" (d.v.s. hade normal kroppsbyggnad). Han hade alltså en tatuering "O. B D" på vänster hand, vilket också bekräftar att detta verkligen var N. O. Bergdahl.
Mugshot av Nils Bergdahl, Fremont Colorado år 1899.
En notis skrevs även i tidningen Silver Standard 4 februari 1899: Charles Anderson och Nils Bergdahl har blivit arresterade i Telluride för att ha stulit malm till ett värde av 1500 Dollar. Den ena mannen har varit anställd som malmsorterare vid Smugler Union gruvan i flera år. Enligt gruvchefen har flera stölder skett.
Nils Bergdahl släpptes på fri fot den 4 eller 11 oktober 1900 och fortsatte då antagligen som gruvarbetare, men den stora guldruschen tog slut 1910. Året därpå (1911) har jag hittat Nils Bergdahl i Canada Census (från juni 1911) som gruvarbetare i kvartsgruvor i Yale Cariboo, British Columbia i närheten av Vancouver. Han angavs född i Sverige i november 1866, ogift, amerikansk medborgare och hade kommit till Canada samma år. Nils stod som huvudman i hushållet där sju andra män (fem svenskar och två norrmän) ingick och som också hade kommit till Canada det året. Nils har för övrigt inte påträffats i amerikanska Census 1910 så flytten verkar ha haft ett direkt samband med den stora guldepokens slut. I Census 1920 återfinns Nils Bergdahl återigen i Colorado, närmare bestämt i den lilla staden Independence i Teller County som gruvarbetare i guldgruvor. Rimligtvis bör han ha arbetat några år i Canada innan flytten åter till Colorado. Staden hörde till gruvdistriktet Cripple Creek. Nils ägde då ett eget hem och var fortfarande ogift samt uppgavs ha blivit amerikansk medborgare 1902 (dock bör han ha blivit det senast 1899).

Brodern Walfred Bergdahl (1886-1970) och troligen är den sittande mannen
Nils ("Olle") Bergdahl, foto taget i Seattle antagligen i början av 1910-talet.
Nils återfinns i the Cripple Creek mortuary books som BERGDEHL Nils JAN 1922, vilket bekräftar att han arbetade i någon av guldgruvorna i området av Cripple Creek. Nils finns också i en bok av Cripple Creek District Museum med rubriken "Dead" där följande framgår: "Burgdahl Nils 3739 01/03/22 Pneumonia Died at Salida Colo". Nils Bergdahl avled den 3 januari 1922, 55 år gammal av lunginflammation i Salida, Chaffee County, som ligger väster om Canon City där Nils satt som straffånge 1899-1900. Varje gruvarbetare hade ett nummer, så kallat mine number och Nils nummer var 3739. Nils Bergdahl förblev ogift och vid sin död hade han vistats 34 år i Amerika. Det finns ett foto av hans yngsta bror Walfred där jag tror att den sittande mannen är Nils och att det kan ha blivit taget vid den tiden då han vistades i Canada i början av 1910-talet (jämför likheten med fotona ovan).

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Per Markström i Alter

Förfäder i Lahnasuando

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby