Nils Bergdahl gräver guld i Colorado

Nils Olof Bergdahl (1866-1922) var min farmors farfars bror som 1887 emigrerar till USA. Efter några år börjar han jobba i guldgruvorna i Colorado. När jag hittade uppgift om att han år 1900 satt som straffånge tog jag kontakt med Colorado state archives och beställde ett utdrag om hans brott och straff. Det här var mycket intressanta uppgifter och även med ett så kallat "mugshot" foto på honom. Det här blev min pappa också intresserad av och betalade gärna för beställningen, vilket jag tyckte var särskilt kul. Det här är min berättelse om Nils Olof.

Nils Olof eller "Olle" som han kallades föddes i november 1866 som torparson till snickaren N. P. Bergdahl och hustrun Albertina Kristina i Ale, Nederluleå i Norrbottens län. Han tjänar som dräng hos sin mosters familj i grannbyn Alvik, men flyttar som blivande 18-åring åter hem i oktober 1884. År 1887 närvarar han vid första årets beväringsmöte med inskrivningsnumret 58 177/1887. Sedan står det i husförhöret att han "vistas i Amerika, borta i 8 år" och överförs 1894 till boken över obefintliga som arbetare. 

Nils Bergdahl foto Aplington
Council Grove, Kansas omkring 1887
N. O. Bergdahl reser 1887 till USA, men utan flyttattest. Den 1 juli lämnar han Köpenhamn med fartyget Indirekte och slutdestinationen för resan är Council Grove i Morris County i delstaten Kansas. Bergdahl anländer till hamnen i New York den 25 juli med ångaren City of Montreal från Irland (fartyget förstördes för övrigt i en brand till sjöss i augusti samma år, men besättning och passagerare kunde räddas). Den äldre brodern Johan Axel eller "John" som han kallas i USA efter sitt första dopnamn, hade 1883 kommit till Council Grove. Även Olle ändrar sitt namn för att anpassas till det nya livet i Amerikat och det blir "Nels". Bröderna vistas här ungefär till 1890 då de skiljs åt. "John Berdahl" flyttar med sin wife och deras två söner till Oregon som jordbrukare. Nels flyttar troligtvis samtidigt till Colorado och för honom är det nog den nystartade guldepoken som lockar honom dit. 

I en notis i dagstidningen San Miguel Examiner 11 juni 1898 framgår följande: "Nels Bergdahl who formerly worked here in the mines, came over from Ouray Thursday, where he has spent the past year, and expects to accept a position in Gold King basin". Nels hade alltså sedan 1897 jobbat i Ouray som var både en silver- och guldgruva och började nu i Gold King gruvan. I samma dagstidning finns en notis från 3 september 1898 att Nels Bergdahl kom över hit till San Miguel från Ouray den 1 september och tror han kommer att stanna här resten av sommaren.

År 1899 är Nels Bergdahl gruvarbetare i San Miguel County i guldgruvorna i Cripple Creek området. Guld hittades i bergen bakom Pikes Peak 1891 framförallt i de största städerna Cripple Creek och Victor som ligger cirka 70 km sydväst om Colorado Springs. Det fanns även mindre städer som hörde till the Cripple Creek gruvdistrikt. De flesta gruvarbetarna bodde i tält eller enkla timmrade stugor, arbetsdagen började i gryningen och lönen var ungefär $3 per dag.

I Census 1900 återfinns den då 33-årige gruvarbetaren Nels Bergdahl i Canon City, Fremont County i Colorado som ligger öster om San Miguel. Det visar sig att han sitter som straffånge på anstalten Colorado Penitentiary. Han är amerikansk medborgare, kan både läsa och prata engelska. I Colorado State archives finns hans brott och straff dokumenterat med ett så kallat "mugshot" (foto). Själva bakgrunden framgår i en notis i dagstidningen The Telluride Journal den 4 februari 1899 med rubriken: "Miners captured with stolen ore". Det står bland annat såhär i notisen: "On their way to town with over a thousand dollars worth of gold when an officer meets them. For several days Chas. Anderson, a miner in the Smuggler-union, and Nils Bergdahl, an ore sorter on the same property, have been under suspicion of having stolen ore in their possession. Saturday night, just after supper, they started for town, and there was reason to believe that they carried the rock with them. Marshal Beach Cramer was called up by telephone and asked to intercept them. He went to Pandora and just as the men reached the foot of the hill above the railroad crossing he arrested them and found on their persons 54 pounds of very rich gold rock, pockets of which are of frequent occurrence in the Smuggler vein, the estimated value of which is between 1,200 and 1,400 Dollars. The men were brought to town and placed in the county jail. Monday they were taken before Justice Holmes for a preliminary hearing, but a continuance was taken until Wednesday at 10 o´clock when they were bound over to await the May term of the district court. The evidence against the men seems to be convincing and it is generally predicted that they will receive a good long term in the penitentiary, the hope being entertained that advantage will be taken of the opportunity to set an example that may serve to check the promiscuous stealing of ore, an industry that is growing not enormous proportions in this vicinity."

I en notis den 10 februari 1899 skrivs: "Ore thieves have been stirring up quite a rumpus over at Telluride, and the Smuggler-Union claim, to be out several hundred dollars worth of gold ore in consequence. Chas. Anderson and Nils Bergdahl are under arrest, having been captured with gold ore and specimens upon them amounting in value to $ 1 400." Även i Svenska folkets tidning finns en notis från 15 februari som lyder: "Malmstöld. Chas. Anderson och Nils Bergdahl i Telluride, Col., arresterades nyligen, anklagade för att hafva stulit malm till ett värde af 1,500 från Smuggler Union-grufvan derstädes" Likaså i de på svenska skrivna tidskrifterna Svenska tribunen 8 februari och Texasposten 9 februari där det tilläggs att "vid företagen visitation befunnos de innehafva 55 lb värdefulla guldspeciemen. Superintendenten för grufvan har länge misstänkt, att någon stal malm, men Anderson o. Bergdahl hafva ej varit bland de misstänkta".

Den 12 juni 1899 döms Nils Bergdahl till 18 månaders fängelse för "Grand Laren receiving stolen gods", dvs. häleri. Utöver Nils döms gruvarbetaren Charles Anderson 38 år från Sverige som får två år för samma brott och den 30-årige barberaren Merritt W Moore får tre år för "Grand Laren, breaking jail", Gruvarbetaren George Dean, 48 från Scottland får fem år för inbrott. Det finns en notis rörande Bergdahl och Anderson i den Svenska tribunen 21 juni om att de blivit dömda till 1½, respektive två års fängelse för malmstöld.

Samtliga fyra ankommer till Colorado Penitentiary den 14 juni och Nils som får det kortaste straffet blir inskriven som fånge nr 4757. Han beskrivs såhär: 33 år, 5 fot och 7½ tum lång (dvs. 171 cm), grå ögonfärg, ljust hår, tobaksnyttjare och fadern uppges som "Nils Bergdahl Lule Sweden". Under kolumnen marks, scars and remarks finns följande info: "Ruptured in left inguinal region. Small scar back of right hand. India ink marks "N. O. B. D." on left hand. Small scar left elbow. Small scar left side of neck. 2 Vac. marks on left arm". Han väger 143# (cirka 65 kg) och "short build" (d.v.s. kortväxt). Tatueringen bekräftar att det helt säkert är rätt person, Nils Olof Bergdahl (brodern Oskar hade förövrigt faktiskt också en tatuering O. B. D).  

Mugshot av Nils Bergdahl, Colorado 1899.

Beskrivning av Nils Bergdahl och hans egen namnunderskrift.


Nils Bergdahl blir villkorligt frigiven den 14 augusti 1900 och slutligen frisläppt den 11 oktober. Fadern N. P. Bergdahl hemma i Norrbotten avlider för övrigt på julaftonen 1900. I Svenska amerikanaren finns en notis från 31 juli 1900 med rubriken Benådad. "Nils Bergdahl i Canon City, Colo., som för ett år sedan dömdes till 3 års straffarbete för stöld och insattes i därvarande statsfängelse, har benådats af guvernören från vidare straff och är frigifven".

Väl ute i det fria igen så fortsätter Nels Bergdahl sin karriär som gruvarbetare och i the Daily Journal Telluride framgår att han i oktober 1901 delegeras till No. 6 Turkey Creek tillsammans med James Morgan, Thomas Kelly och Pat Connell. Det kan här nämnas att i den tidigare gruvan Smuggler Union inträffade en brand i november 1901 och 22 gruvarbetare avled av den farliga gasen. Vid detta skift jobbade 300 män i gruvan och 100 av dessa lyckades ta sig ut från gruvan via en annan väg.

I en notis i The Daily Journal (Telluride) 21 januari 1904 står: "Nels Bergdahl, who had contemplated going down to Hesperus, has taken a position on the Silver Bell". Två dagar senare står det såhär i en notis: "Nels Bergdahl left on Thursday for Ophir Loop to accept a position with the Silver Bell". Silver Bell var en guldgruva i Ouray och i en notis från nyårsaftonen 1904 framgår följande: "Having been disappointed in the values yielded by the ore he extracted from the Gold King ming, Nels Bergdahl has surrendered his lease on that property, and has accepted a position as miner in the Nellie Mine".

I slutet av april 1910 framgår att Nels Bergdahl och Chas Anderson är med på en överraskning hos familjen Andy Martin i Independence i Colorado som fick besök av en massa av deras vänner med mat och dryck. Det här framgår i en notis i tidningen Svensk-Amerikanska Western. Detta år tar guldruschen slut och antagligen är det samma "Nils Bergdahl" som i juni 1911 återfinns i Canada census som gruvarbetare i kvartsgruvor i Yale Cariboo, British Columbia nära Vancouver. Han uppges född i Sverige i november 1866, ogift, amerikansk medborgare och hade kommit till Canada samma år. Han står som huvudman i hushållet där sju andra män (fem svenskar och två norrmän) ingår och dessa hade också kommit till Canada tidigare under året. Nils har inte påträffats i Census 1910 så flytten verkar ha haft ett direkt samband med den stora guldepokens slut och av uppgifterna att döma verkar det här vara rätt Nils. 

I Census 1920 återfinns Nils Bergdahl i Colorado, närmare bestämt i den lilla staden Independence i Teller County som gruvarbetare i guldgruvor. Staden hörde till gruvdistriktet Cripple Creek. Nils äger nu sitt eget hem, han är ogift och uppges här ha blivit amerikansk medborgare 1902.


Nils återfinns i the Cripple Creek mortuary books som Bergdehl Nils Jan 1922, vilket bekräftar att han arbetar i någon av guldgruvorna i Cripple Creek området. Nils finns också i en bok av Cripple Creek District Museum med rubriken "Dead" där följande framgår: "Burgdahl Nils 3739 01/03/22 Pneumonia Died at Salida Colo". Nils Bergdahl dör alltså 55 år gammal i lunginflammation den 3 januari 1922 i Salida, Chaffee County väster om Canon City. Varje gruvarbetare hade ett nummer (mine number) och Nils hade nummer 3739. 

En notis om dödsfallet blev införd i dagstidningen Salida Record den 6 januari: Mr Burgdahl, a miner, died in Salida the first of the week as a result of pneumonia contracted while in Leadville on a business trip. He came to Salida for treatment. "Mr Burgdahl was 54 years old, and a native of Sweden and had no relatives in America. His life in America had been spent in Cripple Creek, Ouray and Leadville in the mining industry. He was sick only two days. The body was shipped to Cripple Creek for burial on Tuesday".

Följande gruvor hade Nils jobbat i:
1897-1898 Ouray
1898 Gold King, Ouray
1899 Smuggler Union, San Miguel County
1901 Turkey Creek, San Miguel
1904 Silver Bell, Ouray
1904 Gold King, Ouray
1904 Nellie Mine, Custer County

Nils Bergdahl förblev ogift och hade vistats 34 år i Amerika vid sin död. Det finns ett foto av hans yngsta bror Walfred i Seattle, Washington tillsammans med en sittande man, som jag känner mig rätt säker på är Nils när jag jämför med de tidigare fotona ovan. Det bör vara taget i början av 1910-talet. 


Brodern Walfred Bergdahl (1886-1970), Seattle och troligen är det Nils Bergdahl som sitter. 
Fotot är taget i Seattle, Washington troligen i början av 1910-talet.


Senast uppdaterad: 2021-04-22

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla