Pigan Anna Lisa Israelsdotter i Jock, Överkalix

Min mormors mormors farmor Anna Stina Brännvall (1817-1884, Lahnasuando, Korpilombolo) föddes som ett oäkta barn i Jock, Överkalix. I födelseboken framgår inte faderns namn eftersom föräldrarna inte var gifta. Modern var den ogifta pigan Anna Lisa Israelsdotter (1796-1837) och hon födde så många som nio oäkta barn mellan åren 1817-1837. Dagen efter sin nionde förlossning avlider hon, 41 år gammal och då framträder husbonden Olof Brännvall som sonen Israels fader i födelseboken! Olof var med största sannolikhet far till alla barnen trots att han sedan 1806 var gift med den äldre och barnlösa änkan Sofia. Äktenskapet med henne blev barnlöst. Frågan är vad som varit det viktigaste för Olof, att gifta sig med änkan eller att komma över hemmanet i Jock?! De oäkta barnen förekommer senare i kyrkböckerna med efternamnen Olofsson, Olofsdotter och Brännvall.

Kopia från födelseboken 1817.
Kopia från födelseboken 1837 där änklingen Olof Brännvall står som fader.

Anna Lisa kom till Jock 1807 som fosterdotter och piga hos makarna Brännvall. Hon var då bara 11 år och hon var faktiskt en halvsysterdotter till Sofia. Anna Lisa var född 1796 i Storön 5 i Nederkalix och hennes mor Anna som avled i barnsäng redan 1801, var född i Jock (Kengis) 1757. Efter moderns död gifte fadern Israel Nilsson (1771-1808) om sig och familjen flyttade till en gård i Kukkola i Karl Gustav församling. Vistelsen där blev dock kortvarig och redan 1803 återvände de till Nederkalix eftersom Israel fick arbete som sågdräng på Björkfors finbladiga sågverk. Efter fyra år (1807) skingrades familjen åt olika håll, sannolikt på grund av fattigdom, svåra och oroliga tider. Anna Lisa kom då till Jock medan fadern, styvmodern och deras gemensamma barn på nytt flyttade till Kukkola. Fadern Israel blev insatt som soldat för roten Stenudd och deltog i Finska kriget som utbröt i februari 1808. Han efterlämnades sjuk på ett lasarett i Uleåborg i Finland vid reträtten därifrån i slutet av november 1808. Sannolikt avled soldat Israel Stenudd där ganska kort efteråt. 

Kopia från kommunionslängden för Överkalix.

Anna Lisa kom i stort sett att vara piga hos husbonden Brännvall under sin resterande levnad. Hennes moster och Olofs hustru Sofia dog 1834. För de två första oäkta barnen dömdes Anna Lisa att betala böter till kyrkan för lägersmål. Därefter fick hon stå inför tinget varje gång och dömdes till böter som i brist av betalning skulle omvandlas till fängelse vid ”vatten och bröd” på länsfängelset i Piteå. Efter varje gång fick hon även "undergå enskild skrift och avlösning" som det hette, dvs. bikt inför prästen.
De nio oäkta barnen: 1. Anna Stina Brännvall f. 8/1 1817, d. 12/7 1884 i Lahnasuando, 2. Nils Petter Brännvall f. 16/6 1818, d. 26/1 1870 i Hoppet (nybyggare), 3. Johan Gustaf Lind f. 1/3 1821, d. 21/4 1898 i Storudden (nybyggare), 4. Eva Kajsa Brännvall f. 23/4 1825, d. 25/7 1863 i Rödupp, 5. Sofia Brännvall f. 7/10 1826, d. 17/11 1883 i Rödupp, 6. Lisa Greta Brännvall f. x/9 1828, d. 23/11 1828, 7. Märta/Marta Brännvall f. 2/11 1829, d. 20/9 1908 i Rödupp, 8. Lisa Greta Brännvall f. 20/6 1833, d. 16/7 1908 i Tannsjärv 2, 9. Israel Brännvall f. 9/7 1837, d. 17/2 1838. Barnen skrivs omväxlingsvis i unga år som Annason/dotter, Olsson/Olsdotter och Brännvall.
Kopia ur kyrkoräkenskaperna där Anna Lisa fick plikta 32 skilling banco till kyrkan 
för sitt första oäkta barn.

Officiellt var det bara pigan som dömdes trots att Olof som var gift egentligen gjorde sig skyldig till "enkelt hor", som det hette vid sexuell förbindelse mellan två personer av olika kön varav den ena gift och den andra ogift. Först när både Olofs lagvigda hustru och pigan var avlidna, kunde han framträda som far. Arkivmaterial och en muntlig berättelse talar för att Olof var far till barnen. Till saken hör också att Olof var son till länsmannen Jöns Brännvall i Bränna och kanske gjorde detta det enklare för honom att svära sig fri genom att avlägga eden. Det var den stackars pigan som fick stå med skammen. På den här tiden sågs oäkta barn inte med blida ögon och antagligen pratades det en del om det här bland de samtida ortsborna. Frågan är också vad och hur mycket Olofs hustru Sofia visste om detta och vad hon tyckte... Frågan är också hur relationen var mellan Anna Lisa och Olof?
Också Olof fick stå inför tinget anklagad för att ha varit berusad och fört oväsen samt svurit i kyrkan under självaste Karl XIV Johans trohetsed i mars 1818 i Överkalix. Han dömdes till böter och prästen noterade tecknet för fylleri i förhörsboken. Olof var alltså svag för spriten, något som säkert inte gjorde händelserna enklare. Huvudrollen i allt detta hade egentligen hela tiden spelats av Olof, han försörjde pigan och deras gemensamma barn och Anna Lisa teg i det tysta. 

Hur gick det för Olof då? Jo tyngd av skulder får han gå från gården i Jock omkring 1834. Han hade blivit ägare till hemmanet Jock nr 6 genom ett hemmansbyte 1813. I småprotokoll från 1834 framgår att tre inteckningar i Olofs hemman skedde i mars månad på totalt 293 Riksdaler Riksgälds samt ränta. Huvuddelen av skulden var till häradsdomaren Jacob Jacobsson i Gammelgården enligt en förbindelse på 63 Riksdaler 27/12 1831 och en på 70 Riksdaler från 10/1 1834. Han var även skyldig cirka 75 Riksdaler till fältprosten J. G. Boréus och 85 Riksdaler till en handlare. 

Efter detta bodde Olof Brännvall inhyses i Jock fram till 1845 då han och och några av de yngre döttrarna flyttade till hans syster Annas gård i Rödupp. Där avled Olof Brännvall som fattighjon på nyårsdagen 1865. 

Jag har ägnat mig mycket åt att försöka kartlägga Anna Lisas och Olofs liv eftersom jag tycker det här är väldigt intressanta rötter i antavlan! Min förhoppning är att framöver kunna sammanställa min forskning om Anna Lisa i form av en släktbok.
Kopia från husförhörslängd 1814-1825

Kopia från husförhörslängd 1825-1834.

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-01

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla