Familjen Markström på Båtskatan

I slutet på året 1860 gifter sig drängen Fredrik Markström (1834-1899, född i Alter Holmträsk) med pigan Emma Kristina Öhlund (1832-1903, född i Gammelstaden). Emma hade för övrigt varit piga hos sågverksägaren Anders Hedqvist i Öjebyn ungefär 1850-1853 (som var far till blivande patron C. A. Hedqvist). Makarna är inledningsvis bosatta i Gammelstaden (Öjebyn) som inhyses, dvs. på någon annans mark, men i november 1868 flyttar de som inhyses till området Båtskatan i Öjebyn.

I äktenskapet föds barnen Emma Erika (1861-1924, gift Isaksson i Sjulnäs 1919), Johan August (1863-1941, Öjebyn), Hilma Kristina (1865-1946, gift Essman i Öjebyn), Maria Mathilda (1867-1915, Öjebyn och min farfars farmor), Anna Lovisa (1869-1911, Piteå), Ernst Albert (1873-1958, Båtskatan), Petter Anton (1874-1937, Båtskatan) samt Amanda Elisabeth (1876-1876). Enligt Mathildas anteckningar var Emma född på Båtskatan, August på Hesselgård (dvs. prästgården), Hilma i Gamla staden och barnen därefter på Båtskatan.

Fredrik avlider hastigt i tarmvred en julidag 1899 och det berättas att sonen Anton befann sig på skogsarbete när han nåddes av det hastiga dödsfallet. Änkan Emma levde i ytterligare fyra år. Deras fina gravstenar finns fortfarande kvar på Öjebyns kyrkogård och de begravdes för sig vilket var det vanliga på den tiden.

I bouppteckningen efter Fredrik i mars 1900 framgår att de ägde en jordlägenhet på Båtskatan motsvarande 9 kapplands skatt utan åbyggnader under Piteå stads lydande mantalsjord på Båtskatan. Detta värderades till 1600 kr och det framgår att egendomen hade blivit förvärvad enligt en avhandling daterad 3 mars 1883. I bouppteckningen upptas två kor (värde 80 och 60 kr) som finns i ett fähus med tillhörande foderlada och hemlighus som värderas till 100 kr samt även en matbod (härbre) för 30 kr. Byggnaderna står på så kallad ofri grund.

Eftersom Piteå stad ägde mantalsjorden så sökte jag efter köpehandling i Piteå Rådhusrättens och magistratens arkiv. Där hittade jag köpet från den 3 mars 1883 och det visar sig att köparen var Herr komminister Jonas Nygren! Han får betala 2100 kr (taxeringsvärdet var 1900 kr) och säljaren heter Anders Hedman. Jordlägenheten utan åbyggnader omfattar 11 kvadratrevar och 27 kvadratstänger av geometrisk vidd, vilket motsvarar 0,99345 hektar. Nygren avlider i oktober 1888 och i bouppteckningen framgår att jordlägenheten värderas till 1500 kr. Anders Hedman från Älvsbyn hade köpt lägenheten med befintliga åbyggnader 1873 för 2500 riksdaler riksmynt av B. A. Rehnlund som med sin hustru, vilka hade blivit ägare 1861 efter hennes föräldrar Erik Marklund och hustru.

Fastigheten som benämns 9 kappland mantalsjord utan åbyggnad (119/144 kapplands skatt) säljs på auktion efter Nygrens död för 1500 kr i juni 1889. Redan den 15 juni säljs detsamma av utredningsmännen i avlidne komministerns bo till den 55-årige inhysesmannen Fredrik Markström i Öjebyn. Markström som sedan 1868 är bosatta på Båtskatan får lagfart den 18 november samma år. Med dagens penningvärde motsvarar Fredriks köp inköp av varor och tjänster för drygt 123 000 kr (Nygrens köpesumma 2100 kr sex år tidigare motsvarar idag drygt 132 000 kr). Jordlägenheten hade därför ett väldigt högt värde sett till storleken och jag tror att Markströms köp grundade sig på att de bodde här och hade sina byggnader på området sedan tidigare. Det tyder också på att de kände komministerparet Nygren väl och kanske Fredrik arbetade för dem på något sätt. Bland annat berättas det att Fredrik var med i arbetet med att anlägga stenmuren runt kyrkogården. 

Sonen Petter Anton Markström blir ägare till jordlägenheten och huset genom köp för 1 130 kr och ska även försöja modern under sin resterande levnad samt därefter en anständig begravning.

Av barnen blev Emma bagerska på Båtskatan, August gifter sig 1890 med Komminister Nygrens änka Karin (1846-1924) vilket tyder på att familjen hade nära kontakt med dem. August var stuvare, skomakare och skötte klockringningen i Öjeby kyrka. Dottern Mathilda var småskolelärarinna åren 1883-1891 och gifte sig 1891 med arbetaren N. P. Öberg och de köpte en del av ett hemman på Båtskatan 1892, Lovisa gifte sig med kusken Eriksson och de bodde vid Hospitalet i Piteå. Sönerna Ernst och Anton jobbade på stuveriet och runt sekelskiftet blev de båda skomakare och tillverkade näbbskor. Anton övertog gården som i bouppteckningen efter hans hustru 1911 värderades till 3000 kr (9 kappland från Piteå stad på Båtskatan).

Nedan är kopior av bouppteckningen efter Fredrik som förrättades år 1900. På den gamla delen av kyrkogården finns Fredrik och Emmas gravstenar kvar och de är riktigt fina och säkert bekostade på den tiden. Fredrik Markströms fina gravsten på gamla kyrkogården i Öjebyn


Emma Markströms gravsten
 

Barnen Emma och August Markström.

 

Mathilda och sannolikt Lovisa med sin Oskar.Hilma, Anton och Ernst (stående till vänster
Ernsts fru Agnes).

Anton Markström, skomakare och stuvare.


Senast uppdaterad: 2021-08-03

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla