Fattigvård och fattiggård

I äldre tider var fattigvården det samma som det vi idag kallar socialförvaltningen. Uppgifter om dem som hamnade där kan hittas i fattigvårdsstyrelsens arkiv. De ärenden som behandlades på fattigvårdsstyrelsens sammanträden var av mycket varierande slag. Genom protokollen får man en aning om vad som hände och hur det var att leva som fattig.

De fattiga delades in i två klasser. Till första klassens fattighjon räknades alla som av ålder, kropps- eller sinnessjukdom var oförmögna att arbeta. Dit hörde även barn som var föräldralösa eller om föräldrarna av någon orsak inte kunde ta hand om dem. Till andra klassen räknades de som ständigt eller tillfälligt fick fattigunderstöd i olika grad.

Att bli intagen på fattiggården innebar hårda regler. Dit kunde hjonen få komma om de skulle gå i skola eller konfirmeras, om de var utblottade, platslösa eller arbetsovilliga. Dit kom också de gamla, orkeslösa eller krymplingar. Den åldrings- och sjukvård som vi har idag fanns inte då. Fattighjonet skulle i den mån deras krafter tillät, arbeta för vård och uppehälle.

År 1918 flyttade min farfars farfars bror Anders Öberg (1850-1926) från Håkansön till Pitholm (Munksund) i Piteå. Han var ogift och jobbade som sågverksarbetare. Enligt en notering i husförhörslängden kom han till fattiggården i Öjebyn. Från Centralarkivet i Piteå har jag fått de uppgifter som finns för Anders rörande fattiggården och fattigvårdsunderstöd. No 68 Anders Öberg från Kommunalhemmet blev intagen på fattighemmet den 23 april 1920 och blev utskriven den 18 november. Ansvarsförbindelse Piteå sockens fattigvård. Kostnaden för denna tid var 2 kr per dag och totalt 420 kr (30/1 1920 138 kr för 69 dagar, 30/9 184 kr för 92 dagar och 18/11 98 kr för 49 dagar. Kostnaden påfördes fattigkassan. Trots att han uppgavs vara 65 år är detta med största sannolikhet rätt person, men han var rätteligen 70 år då.

I en förteckning över personer som erhållit fattigvårdsunderstöd i Piteå sockens fattigvårdssamhälle i Norrbottens län år 1926 framgår att Anders Öberg fick 262 kr i understöd och att han flyttade till sjukhemmet den 21 september 1925. Däremot finns inga uppgifter för Anders från sjukhemmet där han avled 1926, 76 år gammal.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla