Ohtanajärvi Gästgiveri & Skjutsstation

I samband med att Soukolovägen mellan Övertorneå-Pajala var klar i början av 1860-talet så etablerades postanordning och gästgiveri i Ohtanajärvi. Från Korpilombolo gick vägen via Fällan till Ohtanajärvi och vidare norrut. År 1864 var Isak Johansson Hannu (Lahti) skjutshållare och innehades från år1870 av Hans Nilsson Nyberg (f.1817 i Överkalix). Dessa bodde på Hannu-hemmanet (hemman nr 2). Vid år 1895 var Erik Gustaf Vaara (1848-1900) och hans fru Anna Greta (1853-1920) gästgivare på deras gård, Vaara nr 6. Från omkring början av 1910-talet fanns skjutsstationKarl Stefanus Saadios (1868-1946) gård (nr 2) fram till år 1927.  

Sedan slutet av 1870-talet fanns även gästgiveri i Korpilombolo. I folkräkningen 1890 återfinns 22 gästgivare i Norrbotten, dock inte i Ohtanajärvi eller Korpilombolo. År 1900 skrevs Frans Oskar Johansson Kero Filip (1869-1943) som skjutskarl i Korpilombolo församling.


I kyrkböckerna framgår inte mycket om Ohtanajärvi gästgiveri/skjutsstation, men i andra längder såsom skjutsdagböcker kan man hitta en del uppgifter. Dessa börjar först 1884 men någon enstaka handling kan finnas även för perioden 1864-1883 med spridda år. I länsmansarkivet kan man också hitta uppgifter; bland annat att hösten 1872 gjordes ett klagomål genom länsmannen I. A. Bergström mot skjutsentreprenören Hans Nilsson Nyberg vid Ohtanajärvi gästgiveri där en Hedenström hade fått vänta 45 minuter på en häst. Nyberg försvarade sig med att den klagande inte hade fått vänta mer än 30 minuter.  

Kopia ur protokollet från 1872.


I Norrbottens läns landskanslis arkiv finns Gästgiveridagböcker för Korpilombolo distrikt 1915-1929 avseende Korpilombolo och Tärendö gästgiverier, Kompelusvaara, Ohtanajärvi, Nuoksujärvi och Pirttiniemi skjutsstationer.


Ohtanajärvi skjutsstation
1896,
8 april. Hjalmar Grape klagar över den dåliga vägen; ingen plogning hade vidtagits trots att klockan var över 10 på fm.

1900 Anna Greta Waara, gästgivare, hemmansägare och änka. Född 1853. 


1918 Karl Saadio, hemmansägare
Vid skjutsning från Korpilombolo till Ohtanajärvi var sträckan 1,0 mil och priset 2.00 kr.

1921Inspektor B Grahn reste till Ohtanajärvi. Det hade fallit snö under natten men ingen notis om att vägen Korpilombolo – Ohtanajärvi skulle haft snöproblem. Hästen utgick efter en timma. Här nedan är kopior ur dagbok för Ohtanajärvi år 1916 och 1922 där priserna framgår.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla