Småskollärarinnan Matilda Markström i Piteå

Mathilda Markström omkring 1887.
Min farfars farmor Maria Mathilda Markström, gift Öberg (1867-1915) var småskollärarinna i Piteå socken mellan åren 1883-1891. Farfar berättade om det för mig och att hon hade en mycket vacker handstil. Det fick mig intresserad av att ta reda på mer om detta och jag kontaktade Centralarkivet i Piteå och Landstingsarkivet i Luleå som hjälpte mig med uppgifter och kopior och det ger en ganska bra inblick i hur läraryrket såg ut i slutet av 1800-talet. Det här blogginlägget är en kortversion av min bok.

Mathilda var född i Öjebyn 1867 och dotter till inhyses Fredrik Markström och hans hustru Emma Kristina, född Öhlund. Familjen bodde på Båtskatan och som tolvåring, 1879 gick Mathilda ut folkskolan i Öjebyn. Hon hade högsta betyg 3 (med beröm godkänd) i flit, uppförande, fattningsförmåga, rätt- och välläsning, biblisk historia, katekesen och välskrivning. I räkning, sång och rättskrivning hade hon 2 (godkänd). I geografi, svensk historia, språk- och naturlära, samt geometri hade hon 1 (försvarlig). Hon hade högst betyg i de ämnen som sannolikt var de viktigaste på den tiden. Mathilda skrevs in i den frivilliga fortsättningsskolan för Öjebyn och Gamla staden (dvs. årskurs 7 och 8) den 30 januari 1880 och där gick hon troligen till och med år 1881 (dock framgår inga betygsuppgifter). Förmodligen hade hon varit duktig och flitig i skolan och det är tänkbart att det var hennes föräldrar som ville att hon skulle bli lärarinna. Eller rent av var det hennes lärare Israel Andersson som föreslog detta till den unga eleven.

Bland eleverna som tog avgångsexamen vid småskoleseminariet i Öjebyn 12 och 13 december 1882, var den då 15-åriga Matilda Markström. Dag ett bestod av prov i praktisk undervisningsförmåga och dag två av teoretiska kunskaper. 19 elever fick mer än godkänd i huvudbetyg och 14 fick godkänt, däribland Matilda. Fem elever blev underkända. Samtliga fick vitsord för flit och uppförande.Kopia från småskoleseminariet i Öjebyn 1882 för Matilda Markström

Efter detta sökte och fick Mathilda en ledig småskollärartjänst i Piteå socken. Vårterminen 1883 undervisade hon vid den flyttbara småskolan i Harrbäcken och höstterminen i Lakafors, i nuvarande Norrfjärdens församling. Hennes årslön de två första åren var 200 kr (det motsvarar cirka 9 400 kr med 2007 års penningvärde och hade fri bostad och ved. Det var alltså ett väldigt lågavlönat yrke att vara lärare på den tiden. Frågan är också hur det var för den unga Matilda att vara lärare och bo borta i skolhuset.Matildas ansökan till en småskollärarinnebefattning som 16-åring 1883

Ur hennes examenskatalog för Lakafors småskola från höstterminen 1883 framgår det att hon hade 19 elever som kom från byarna Lakafors, Håkansön, Pålmark och Tranuträsk. Av dessa gick åtta i första klass (födda 1875–76) och resterande 11 i andra klass (födda 1871–75). Terminen omfattade 78 dagar och avslutades den 17 december. De som gick i första klass undervisades i skrivning, räkning, sång och gymnastik, samt fyra av eleverna hade innanläsning ur Gamla testamentet och katekesen. Eleverna i andra klass läste biblisk historia i Gamla och Nya testamentet, katekesen, modersmålet, skrivning, räkning, geografi, historia, naturkunnighet, sång och gymnastik. Två av de eleverna gav Matilda betyget 4 (mycket god) i uppförande och flit.

                                                                   

Kopia från examenskatalogen 1883 och Matildas vackra underskrift.Matilda skolade terminvis i Harrbäcken och i Lakafors fram till och med år 1887 och lönen höjdes till 250 kr läsåret 1885. År 1888 hade hon sin tjänst vid de flyttbara småskolorna i Harrbäcken och i Harrträsk och lönen hade då ytterligare stigit till 275 kr (cirka 15 100 kr med 2007 års penningvärde). Åren 1889–90 hade hon en tjänst vid den fasta småskolan i Porsnäs med en årslön på 300 kr (ungefär 15 500 kr med penningvärdet för 2007).

Det finns även en gammal Bibel som Matilda har skrivit sitt namn i daterat den 7 september 1887. När man bläddrar i den kan man känna att det är en vältummad bok som Matilda antagligen även använda i sin undervisning och hon har strukit under flertalet verser. Här är några bilder därifrån.
Den 20 juni 1891 gifte Matilda sig vid 24 års ålder med arbetaren Nils Petter Öberg (1860–1919) från grannbyn Håkansön. Hon titulerades då fortfarande som skollärarinna, men efter giftermålet fick hon inte stå kvar i tjänst enligt dåvarande lag. Matilda verkar inte ha undervisat något vårterminen 1891 utan slutade sin undervisning höstterminen 1890 (läsåret 1891 var Emma Marklund lärarinna i Porsnäs).

Matilda var lärarinna i åtta års tid och vid fyra olika småskolor. Matilda hade en mycket fin handstil och det finns en hel del bevarat som hon har skrivit, bland annat examenskatalogen från 1883. Redan då hade hon en fin handstil, så säkert hade hon övat mycket på att skriva. Ofta brukade hon avsluta något hon skrev med en kort bibelvers så hon kunde säkert otaliga verser utantill. På den tiden var ju kristendomskunskap en mycket viktig del i undervisningen. I min ägo finns hennes bok med namnsdagar kallad ”Vägmärken” och det äldsta hon har skrivit där är från november 1886 då hennes syskon Hilma och August besökte henne i Lakafors. Den 25 februari 1894 skrev hon några verser med rubriken ”Det vigtiga valet” med rubriken ”Verlden eller Gud” med versen ”Si jag hafver idag satt dig före lifvet och det goda, döden och det onda” (5 Mos 30:13). Sju dagar senare (den 2 mars) föddes det första barnet, så kanske var hon rädd för att barnet inte skulle överleva födseln. Verserna på bokens tre sista sidor återfinns nedan.
Familjen nedtecknad på lösblad av Matilda.


Senast uppdaterad: 2015-06-20.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla